This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
EMP HERACLIS is een softwareoplossing die de coördinatie van een grensoverschrijdende evacuatie van burgers uit crisisgebieden mogelijk maakt en hun repatriëring vergemakkelijkt

 

De uitdaging:

In tijden van nood (natuurrampen, maatschappelijke onrust, gewelddadige conflicten, etc), moeten mensen overzeeworden geëvacueerd of worden overgebracht uit crisisgebieden en worden gerepatrieerd naar hun thuisland. Evacuaties zijn een levensreddende maatregel voor burgers en betrokken personen (niet-strijders) die te maken hebben met een directe dreiging of kwaad. Indien slecht georganiseerd en geïmplementeerd kan dit leiden tot afzonderlijke beschermingsrisico's en zelfs doden. Overheden of organisaties moeten beter trainen, voorbereiden en samenwerken om dergelijke evacuatieoperaties met succes uit te voeren en zo de veiligheid en beveiliging van mensen te garanderen. Momenteel zijn de traditionele methoden die worden gebruikt tijdens oefeningen en zelfs echte operaties, verouderd en niet praktisch, waardoor de responstijd, de complexiteit en de blootstelling van burgers aan gevaar toenemen.

Onze :

Het EMP HERACLIS project is een innovatieve en unieke softwareoplossing dieeen veilige, multi-user, webgebaseerd platform zal creëren dat helpt bij de veilige evacuatie van burgers uit crisisgebieden. HERACLIS streeft naar de verbetering van collaboratieve respons, planning en voor evacuatieoperaties voor niet-strijders (NEO). Het project pakt het gebrek aan online-trainingsmogelijkheden en de ontoereikende banden tussen autoriteiten en instanties aan wanneer het gaat om grensoverschrijdend multinationaal beheer van evacuaties, verhuizingen en repatriëringen.

Resultaat:

EMP HERACLIS zal een realtime evacuatieoverzicht bieden van mensen in een crisisgebied, van diegene die tijdelijk naar een veilige locatie zijn geëvacueerd en diegene die zijn gerepatrieerd. Zal deelnemers in staat stellen over transportmiddelen te communiceren, deze te beheren en te delen alsmede het exploiteren van alle beschikbareactiva, de evacuatietijd te reduceren en de kosten te minimaliseren. Overzichtsinformatie zal grafisch worden weergegeven op eensituatiekaart waardoor het gemeenschappelijke operationeel beeld wordt verbeterd en gedeeld. Men kan toegang krijgen tot het platform met behulp van een webbrowser, waardoor het voor iedereen nog gemakkelijker en voordeliger is om het te gebruiken. Met de bovengenoemde maatregelen kunnen de verantwoordelijke autoriteiten en & instanties online trainen, zich voorbereiden op een crisis en samenwerken, zodat hun personeel beter voorbereid is om effectief en efficiënt te handelen en er meer levens gered kunnen worden.

Meer info:

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=P0jw5yeDa-Y&t=2s

Twitter: ancile_tech

Linkedin: ancile-technologies

Facebook: ancile-technologies

Supported Use Cases

REPATRIATION - CONSULAR ASSISTANCE

In early 2020 the world experienced an unprecedented emergency due to the outbreak of coronavirus pandemic that left thousands of citizens stranded overseas. To limit the spread of the virus, countries all over the world closed their borders and imposed travel restrictions and as a result, airlines reduced or canceled their flights. At the same time, universities, hotels, and businesses shut down. This situation left citizens - tourists, employees and students - trapped in foreign countries unable to return to their homes.

This calamity forced Management Centers around the world to launch emergency repatriation operations aiming to protect their Citizens and to fulfill their Duty of Care. In this context, an unprecedented collaboration effort among governments, airline companies, and travel agencies initiated to conduct the most massive repatriation of all times. A fast-changing environment like this required to obtain updated information and to share them with all actors involved. Governments had to mobilize and cooperate with local actors (ministries, airports, hotels, travel agencies, the civil defense, police, etc.) and international authorities (European Union, other governments, airline or shipping companies, etc.) that were involved at the repatriation efforts. At the same time, they had to communicate flight routes and directions to their group of citizens at different locations.

These operations mobilized a significant number of assets to rescue a multi-national number of people and transport them to a safe place. Thus, a mechanism for centralized management of the assets used for their transfer (especially those chartered by governments) and the sharing of each country transportation plans would be much more beneficial. At the same time, saving resources and reducing administrative burden would be achieved, leading to faster and organized repatriation.

Related CM functions

Covid19

EVACUATIEOPERATIES VAN NIET-STRIJDERS (NEO)

De eerste taak van de overheid is het beveiligen en beschermen van de burgers van het land. Hetzelfde geldt voor een werkgever van een bedrijf met personeel overal ter wereld. Verlies van het vertrouwen in de van de overheid en de wil om burgers te beschermen kan de publieke opinie doen kantelen en kan zelfs beleidsmakers dwingen om de strategische richting te wijzigen.

Deze toename in de mobiliteit van mensen en de instabiliteit in de wereld heeft de eisen voor het opsporen & van burgers overzee in tijden van doen toenemen, hetzij expats, reizigers of personeel. Evacuatieoperaties van niet-strijders (NEO's) uit bedreigde gebieden overzee vormen daarom een belangrijke strategische kwestie, met name in de hedendaagse wereld van virale video's en wereldwijd reizen.

Related CM functions

Teaser
Voordelen1
Voordelen2

PARAATHEID VOOR NOODSITUATIES EN CRISISRESPONS

Het belangrijkste doel van de EMP HERACLIS is het opzetten van een gecentraliseerd gedeeld raamwerk voor samenwerking en coördinatie tijdens evacuatieoperaties en tegelijkertijd het faciliteren van met een visualisatie 'in één oogopslag' en het integreren van situationeel bewustzijn met realtime informatie.

Related CM functions

SharedPlatform

TOOL VOOR SIMULATIE OP WARE GROTE

Het tweede doelis het gebruik als voor simulatie op ware grote voor trainingsdoeleinden, dat de en de prestaties van de betrokken partijen verbetert door hun capaciteit om goede evacuatieprocedures te plannen en hun doeltreffendheid te verifiëren, en beter voorbereid te zijn op echte operaties.

Related CM functions

SimulationTool
Illustrations
EMP cover
PrototypeV2_MainScreen
PrototypeV1_MainScreen
  • 0
  • 1
  • 2
Video illustrations

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.