This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
LifeX COP is een webgerichte multi-user oplossing ontwikkeld door Frequentis om het gebrek aan een gemeenschappelijk operationeel beeld (COP) op het gebied van crisismanagement aan te pakken.

LifeX COP kan informatie verzamelen van verschillende databronnen (statisch of dynamisch) en deze in een kaartgeoriënteerde gebruikersinterface presenteren.

De belangrijkste functionaliteiten van LifeX COP zijn:

  • Het in kaart brengen van de gevaren per geografisch gebied: De presenteert alle informatie die is gerelateerd aan een gebeurtenis op een kaart: incidenten, alarmen, hulpbronnen, observaties en sensordata; handmatig en/of automatisch toegevoegd. De informatie is georganiseerd in lagen die individueel gewijzigd kunnen worden (tonen/verbergen, sorteren en hun transparantie instellen).
  • Detecteren van aankomende noodsituaties en voorzien in een vroegtijdige waarschuwing: Het COP ontvangt CAP-berichten afkomstig van externe systemen via feeds
  • Handhaven van een gedeeld bewustzijn van de situatie: In een Server-Client architectuur wordt alle informatie direct beschikbaar voor alle gebruikers, informatielagen worden automatisch ververst. Het COP stelt meerdere clients in staat de WEB GUI te benaderen voor tactische en operationele gebruikers. Gebruikers kunnen informatie toevoegen (observaties, alarmen, aan hulpbronnen, …) gerelateerd aan een incident, die gedeeld kan worden onder de overige gebruikers.

Informatie wordt zowel op een kaart als in een lijstweergave weergegeven en kan worden gefilterd of doorzocht. Qua visueel ontwerp is de grafische gebruikersinterface zeer dynamisch, waardoor de gebruiker in een multi-monitor bedieningscentrum de vensters (kaart en lijst) kan ontkoppelen.  Technisch gezien kan LifeX COP de volgende invoerformaten hanteren: CAP, EDXL, EMSI

Supported Use Cases

Toon situatiebewustzijn

Als besluitvormer in rampenmanagement wil ik een  overzicht hebben van de algemene situatie (getroffen gebieden, kritieke infrastructuur, voorspellingen, …) en informatie omtrent actuele gebeurtenissen en responsactiviteiten (incidenten, gevaren, hulpbronnen en mogelijkheden, operatiegebieden, …).  Overzichtsinformatie zal grafisch worden weergegeven op een situatiekaart en details dusdanig opgesomd dat informatie kan worden gefilterd en opgezocht. De gepresenteerde informatie moet actueel zijn en zo nauwkeurig mogelijk. 

Related CM functions

Illustrations
GUI
GUI
  • 0
  • 1

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.