This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
3Di is een cloud-based veelzijdig watermanagment instrument waarmee het voorspellen van overstromingen en het in kaart brengen van risico's mogelijk is.

3Di-modellen zijn snel, nauwkeurig en visueel. 3Di-resultaten presenteren overstromingslocaties, waterdiepten, aankomsttijden en schade in groot detail. Daarnaast kunnen risicobeperkende maatregelen voor overstromingen worden gemodelleerd voor hun effectiviteit. Experts en besluitvormers kunnen interageren met het model voor het simuleren van dijkdoorbraken, regen en stormvloeden.

Het feit dat gebruikers verschillende 's kunnen creëren in combinatie met de risicobeperkende emaatregelen maken hiervan het ideale instrument voor hydrologiedeskundigen, crisismanagers en beleidsmakers die werken voor waterschappen en steden wereldwijd.   

Supported Use Cases

Realtime modellering van een overstroming tijdens een crisissituatie

Het hydrodynamische model 3Di ondersteunt de besluitvorming tijdens crisismanagementsituaties. Het 3Di-instrument is nauwkeurig, snel en zichtbaar. Met deze mogelijkheden biedt 3Di overstromingssimulaties die direct kunnen helpen om een beter gemeenschappelijk operationeel beeld en het bewustzijn van de situatie van alle belanghebbenden (inclusief niet-experts) te vergroten. Daarnaast biedt 3Di de mogelijkheid om het model direct te wijzigen om andere mogelijke 's te berekenen. Bijvoorbeeld voor het bekijken en meten van de effecten van mogelijke maatregelen.

Related CM functions

Overstromingsgebied (Zegrzynski meer), dat is overstroomd na een damdoorbraak.

UC-01 Bereken de waterstroming

De 3Di engine bevat de code voor het berekenen van de waterstroom 1D en 2D voor overstroming, drainage en andere watermanagementonderzoeken. De rekenmodule maakt gebruik van de zogenaamde “subgrid” methode. Deze techniek omvat informatie van hoge resolutie in berekeningen met grove resolutie. Dit garandeert zowel nauwkeurigheid als efficiëntie.

De 3Di-module bevat een heel scala aan processen, waaronder oppervlaktewaterafvoer, 1D en 2D oppervlaktewater- en grondwaterstroming. Daarnaast kan het omgaan met 1D-rioolstroming en elementen zoals pompen, stuwen en duikers. 3Di houdt zich bezig met talloze externe krachten, zoals neerslag van radarbeelden en wind.

Related CM functions

UC-02 Interageren met de simulatie

De 3Di Livesite vormt de gebruikersinterface voor het draaien van een 3Di-model en stelt gebruikers in staat te interageren met het model tijdens een simulatie. Livesite-gebruikers kunnen de simulatie interactief beïnvloeden door de hoeveelheid neerslag, de wind en modelcomponenten zoals dwarsdoorsnedes, doorbraken en pompcapaciteiten te wijzigen .

Via de livesite zijn er verbindingen beschikbaar met computerservers. De computerserver levert de rekenkracht die nodig is om het model te draaien. Deze verbinding maakt het mogelijk om de 3Di-modellen vanop elke plek met een internetverbinding te gebruiken. De enige aanbevolen software die geïnstalleerd moet worden voor gebruik van de 3Di livesite is de browser Google Chrome.

Related CM functions

UC-03 Resultaten van het exportmodel voor offline analyse

De 3Di Livesite biedt de mogelijkheid om de resultaten van een modelrun te exporteren (opslaan).

De uitkomsten van een model kunnen worden opgeslagen in een NetCDF-bestand. Het NetCDF-bestand is geschreven volgens de CF-conventies. Via de 3Di – API is het mogelijk om het NetCDF-bestand te downloaden. Voor de GIS-software QGIS is een 3Di-plugin ontwikkeld om het NetCDF-bestand te lezen en te gebruiken.

De resultaten van het draaien van een 3Di-model kunnen gemakkelijk worden gevisualiseerd met behulp van het Lizard-platform en haar API. Binnen deze route wordt de NetCDF met onbewerkte gegevens beschikbaar gemaakt in de gebruikersinterface van het Lizard.net portaal.

Related CM functions

Illustrations
3Di maakt nauwkeurige modellering van overstromingen mogelijk
3Di-watermanagement
Overstromingsmodel van Jamaica Bay, New York
Overstromingsmodel voor Nederlandse polder
Gedetailleerde overstromingsmodellen van (kleine) steden
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Video illustrations

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.