Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Interoperabiliteit en service-oplossingen voor belanghebbenden en eerstehulporganisaties in de domeinen openbare veiligheid en crisis- en rampenmanagement.

In de afgelopen decennia zijn er veel “op zich zelf staande oplossingen voor informatietechnologie” ontwikkeld op het gebied van - en rampenmanagement, die zeer specifiek informatie beschrijven, interpreteren en presenteren voor elke . Tot nu toe is het een bijzondere uitdaging gebleken voor verschillende organisaties om met elkaar informatie uit te wisselen die is gebaseerd op verschillende IT-systemen.

Het nieuwe Public Safety Hub (PSH) platform maakt een naadloze uitwisseling van informatie mogelijk tussen de federatieve systemen van verschillende organisaties (zowel militaire als civiele systemen). De PSH verbetert de samenwerking van nooddiensten, vrijwilligersorganisaties en burgers voor het effectieve management van rampen. Dit is des te belangrijker omdat bij het omgaan met rampen, processen en tussen de operationele taakgroepen moeten worden geharmoniseerd en gesynchroniseerd .

De speciale technologische architectuur van het nieuwe platform omvat de veilige en flexibele data-uitwisseling tussen de meest uiteenlopende organisaties, zonder dat er veel afhankelijkheden ontstaan en zonder dat er storingspunten worden gecreëerd. Een dergelijk modern en flexibel communicatieplatform kan gemakkelijk afzonderlijke competenties bundelen en zorgen voor een zeer veilige en efficiënte samenwerking van verschillende organisaties in crisissituaties. Een volledig geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen de informatiesystemen is zo gewaarborgd. Dit maakt het mogelijk om in de toekomst nog sneller om te gaan met grote gebeurtenissen en catastrofes en om hulp nog sneller en nauwkeuriger naar de juiste plek te sturen.

Het federatieve ontwerp van PSH weerspiegelt de en de behoeften qua verdeling van verantwoordelijkheden van CM en andere domeinen van de openbare veiligheid. Dit komt vooral naar voren in de volgende ontwerpkwaliteiten:

 • Naadloze & federatieve
  • Naadloze informatie-uitwisseling tussen veiligheidssystemen (bijv. C2-systemen)
  • Federatieve data- en systeembesturing, waarbij de rollen en processen van individuele organisaties worden gerespecteerd
  • Leverancier-onafhankelijke datadistributie met betrekking tot de geïntegreerde subsystemen
 • Veerkrachtig dankzij het ontwerp
  • Federatieve dataverwerking en functionaliteit, d.w.z.,  geen centraal storingspunt
  • Geo-redundantie van kernfunctionaliteiten
  • Mogelijkheid om in netwerkpartities te werken in geval van netwerkstoringen
  • Goede omgang met failover-gevallen:
   • Redundantie van functionele knooppunten
   • Systematisch bewustzijn van failover-knooppunten
   • Dynamische failover-mogelijkheden
   • Wachtrijen van berichten die niet kunnen worden verzonden (gedurende een bepaalde tijd)
   • Inspectiemogelijkheden voor failover-gevallen
 • Schaalbaarheid
  • Verticale schaalbaarheid (lokale replicatie van functies)
  • Horizontale schaalbaarheid (die organisatorische topologieën weerspiegelt)
  • Intelligente routering reduceert de belasting op het netwerk
  • Ondersteuning voor complexe systeemtopologieën en toegangs-& autorisatieregelingen
 • Intelligente distributie van informatie
  • Intelligente adressering en routering op applicatieniveau, waarbijgegevens uitsluitend worden verspreid onder de vereiste ontvangers (volgens een uitgangspunt van data-economie, waarbij AVG- en veiligheidsoverwegingen worden aangehouden)
  • Unieke identifiers (adressen) op een applicatieniveau
  • Wildcards voor het delen van informatie overeenkomstig topologische of organisatorische structuren
  • Tag- gebaseerde communicatie en adressering voor de inhoudelijke organisatie van gegevensuitwisselingen

 

Supported Use Cases

Meldingsdiensten voor openbare waarschuwing en alarmering en voor alle belanghebbenden

Het hedendaagse hulpmiddellandschap van waarschuwing-,& alarmerings- en veiligheidsmanagementsystemen is complex en niet interoperabel: • De niet volledig digitale informatie-uitwisseling, bijv. tussen eerstehulporganisaties, vertraagt de verspreiding van informatie • Verouderde systemen (sirenes, uitzenddiensten etc.) mogen de reikwijdte niet beperken, bijv. naar geolocatie-gebaseerd publiek • Het bereiken van de bevolking is onvoldoende gedigitaliseerd, langzaam en onvoldoende gericht op doelgroepen : AIT Public Safety Hub + CrowdAlerter (Meldingsdiensten) Services • Waarschuwing met geografische referentie & alarmering van de bevolking • Uitbreidbare multikanaalswaarschuwingssysteem, incl. AIT veiligheids-app en sms of op maat ingestelde communicatiekanalen voor veiligheid Hub • Verbindt geïsoleerde veiligheidsinformatiesystemen onderling (standaard protocollen zoals CAP, MIP of legacy systeemwikkelaars) • Adresresolutie (DNS-achtig) met Object Identifiers

Related CM functions

Naadloze informatie-uitwisseling tussen commando- en besturingssystemen

Huidige situatie: CM-systemen - waarschuwings- en alarmeringsapplicaties – zijn op dit moment niet (volledig) geïntegreerd in het technologische landschap. Maar van alle systemen die zijn betrokken in - en rampenmanagement is een dwingende vereiste voor het minimaliseren van de schade en het verlies bij incidenten. : Het AIT Public Safety Hub (PSH) platform maakt de naadloze uitwisseling van informatie mogelijk tussen de C2-systemen van verschillende organisaties (zowel militaire als civiele IT-systemen). Zo verbetert de PSH de samenwerking van diensten, organisaties en burgers voor het effectieve beheer van rampen. Kenmerken: •Formaten & Standaarden - CAP m/ Oostenrijks profiel CAP-AT (door AIT) - EMSI voor de uitwisseling van tactische info - Wikkelaar voor legacy-formaten - Voortdurende uitbreiding met meer uitwisselingsformaten, bijv. voor tactische informatie •OID-A adressering& Routing - Openbare CAP: Openbare berichten - Private CAP: Beperkte / private berichten, bijv. voor autoriteiten in Europa •Berichtenprotocol •Meerdere werkingsmodi: van autarkische naar volledige samenwerkende operaties • : Geïntegreerde storingsbeveiliging tegen de storing van elementen van de netwerkstructuur

Related CM functions

Informatie-uitwisseling tussen commando- en besturingssystemen
Illustrations
AIT PSH - Federatieve inzet: PSH houdt rekening met topologische en organisatorische inzetbehoeften (incl. het veilig doorkruisen van het netwerk)
AIT PSH - Veerkracht: Een “Mesh-achtige” netwerkkern combineert een hoge veerkracht met het gemak van centrale systemen
AIT Public Safety Hub usecases: Een geïntegreerde infrastructuur voor waarschuwende, tactische informatie
Voorbeelden (schermafbeeldingen) van de uitwisseling van tactische informatie tussen CM-organisaties
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.