This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Het MDA C4I-systeem maakt een efficiënte realtime respons mogelijk op taken in het veld (bijv. mensen die medische assistentie nodig hebben), door het toewijzen van de locatie, het toewijzen van de benodigde en beschikbare middelen hulpbronnen toewijzen en het opvolgen van de prestatie.

Dit kan worden bereikt voor een groot aantal incidenten tegelijkertijd en voor een groot aantal middelen voor dezelfde taak, indien nodig gegroepeerd. Het systeem ontvangt en verspreidt informatie aan speciale apps die zowel worden gebruikt door het algemene publiek als door teamleden en vrijwilligers.

Supported Use Cases

UC-01: Navigatie-instructies naar de incidentlocatie

Formele UC-definitie: Als leider van een veldteam dat naar een incident is gestuurd van een noodhulporganisatie wil ik navigatie-instructies ontvangen naar de locatie van het incident, op een kaart en met gesproken instructies, zodat ik zo snel mogelijk ter plekke kan arriveren, rekening houdend met realtime verkeer.

Het MDA Command and Control system stelt de teamleiders van de noodhulpunits in staat om navigatie-instructies te ontvangen naar de incidentlocatie op een kaart, rekening houdend met de realtime invloed van verkeer. Wanneer de dispatch officer van de operatie informatie toevoegt over geblokkeerde of gevaarlijke wegen, dan zullen de route-instructies niet door dit gevaarlijke of geblokkeerde gebied lopen.

Related CM functions

UC-02: Ontvangen van nauwkeurige informatie van het incident

Formele UC-definitie: Als dispatch officer in noodsituaties van een noodhulporganisatie wil ik het incident nauwkeurig lokaliseren op basis van geografische lokalisatie-informatie afkomstig van gps-data van smartphones, of wanneer er geen verbinding is via GMS, zodat ik kan beschikken over de meest nauwkeurige locatie, vooral wanneer het incident plaatsvindt in een niet-stedelijke omgeving, op locaties waar het moeilijk is de locatie in woorden te beschrijven.

Met het MDA Command and Control system kunnen omstaanders de noodlijn bellen om hun locatie snel en nauwkeurig door te sturen met hun mobiele apparaat, zelfs zonder internetverbinding op de plek waar ze zich bevinden. Dit is vooral belangrijk in situaties waar het moeilijk is de exacte locatie van het incident te beschrijven, bijv. in bossen, natuurgebieden, etc.

Related CM functions

UC-03: Delen van informatie uit het veld

Formele UC-definitie: Als leider van een veldteam dat naar een incident is gestuurd door een noodhulporganisatie wil ik foto's, korte video's en informatie delen vanaf de apparaten die ik gebruik, zodat ik deze kan versturen naar het commandocentrum en zij een beter begrip krijgen van het incident, of deze naar een specialist kan sturen voor advies (bijv. een ECG sturen naar de cardioloog in het ziekenhuis).

Het MDA Command and Control system stelt de teamleiders van de noodhulpunits in staat de realtime informatie van het incident te verstrekken aan de dispatch officers in noodsituaties. Deze informatie kan in de vorm van spraak, foto's, video-opnames van smartphone en livestreamvideo’s van dashboardcamera's zijn en de dispatch officer in noodsituaties helpen bij het nemen van beslissingen. Daarnaast kan de teamleider foto's en uitvoer van medische apparaten verzenden voor overleg met de medische coördinator of specifieke afdelingen van het ziekenhuis, ter ondersteuning van zijn of haar besluitvorming en om het ziekenhuis te waarschuwen voor wat ze mogen verwachten.

Related CM functions

UC-04: Informatie van de incidentlocatie

Formele UC-definitie: Als  dispatch officer in noodsituatiesvan een noodhulporganisatie wil ik informatie ontvangen van de incidentlocatie, vóór en na aankomst van de noodeenheden op de locatie, zodat ik kan beschikken over betere realtime informatie ter ondersteuning van mijn beslissingen, afkomstig van omstaanders, eerstehulpverleners en noodeenheden in de vorm van spraak, foto's, videoclips van smartphones en livestreams van dashboardcamera's.

Met behulp van het MDA Command and Control system kunnen omstaanders, eerstehulpverleners en noodeenheden de dispatch officers in noodsituaties voorzien van realtime informatie van het incident. Deze informatie kan in de vorm van spraak, foto's, video-opnames van smartphone en livestreamvideo’s van dashboardcamera's zijn en de dispatch officers in noodsituaties helpen bij het nemen van beslissingen.

Related CM functions

UC-05 Activering van eerstehulpverleners

Formele UC-definitie: Als een  dispatch officer in noodsituaties van een noodhulp   wil ik eerstehulpverleners inzetten die in de buurt zijn, zodat zij op de locatie van het incident kunnen arriveren vóór de noodeenheden, en reageren en rapporteren aan het centrale operatiecentrum.

Met het MDA Command and Control system kunnen de dispatch officers in noodsituaties eerstehulpverleners die in de buurt zijn naar het incident sturen. Omdat deze eerstehulpverleners al in de buurt van het incident zijn, verkort dit de tijd tussen het optreden van het incident en de aankomst van (enige vorm van) hulp. Afhankelijk van de situatie kunnen de eerstehulpverleners bijv. een gedetailleerd incidentrapport leveren waarin de urgentie van het geval wordt verduidelijkt en de eerste hulpprocedures starten.

 

Related CM functions

Illustrations
MDA command and control in Trial 2
Magen David Adom ((Hebreews: מגן‎ דוד‎ אדום, afk. MDA) logo
Screenshot - het scherm voor nieuwe incidenten
  • 0
  • 1
  • 2
Video illustrations

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.