Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
EPISECC Inventory is ontworpen voor de analyse van het beheer van geselecteerde rampen uit het verleden met een specifieke focus op de interoperabiliteit en efficiëntie

Het EPISECC-project ontwikkelde een pan-Europese inventarisatie, met inbegrip van:

  • kritieke gebeurtenissen in het verleden, rampen en hun gevolgen, inclusief de tijdsdimensie en de in termen van gebruikte middelen, kosten, etc.;
  • Beschikbare informatie over de datasets, de dagelijkse informatiemanagement-hulpmiddelen en -processen, de integratie in crisismanagementprocedures en de informatiesystemen die worden gebruikt door eerstehulpverleners en politieautoriteiten in ramp- en crisismanagementprocedures;
  • Gaps en tekortkomingen in de huidige systemen, diensten en hulpmiddelen
  • Hoe crisis- en noodmanagementdiensten worden ingezet in termen van organisatiemodel: intern, uitbesteed, etc., en hoe elke benadering invloed heeft op de dienstverlening.

 

Supported Use Cases

Identificatie van crisismanagement gaps

Met de EPISECC inventarisatie kunnen de wijze waarop rampen en andere kritieke gebeurtenissen in het verleden werden beheerd worden geanalyseerd door systematische vragenlijsten toe te passen. Op basis van de feedback van beroepsbeoefenaars en andere belanghebbenden die betrokken zijn bij het beheer van rampen uit het verleden kunnen bestaande en nieuwe gaps in het worden geïdentificeerd die het beheer van rampen uit het verleden hebben bemoeilijkt.

Related CM functions

Addressed hazards
Innovation stage
Readiness
Crisis Cycle Phase
Crisis size
Illustrations
Informatie-elementen voor het analyseren van rampen

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.