Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Lokaal situationeel bewustzijn in realtime voor veiligheidsdiensten bij rampen- en crisismissies.

De nadruk van het SECURESCUE-project is het realtime 3D 360° in kaart brengen van een gebied voor ramprespons gebruikmakend van mobiele verkenningsrobots. Het doel is het bereiken van snel situationeel- en risicobewustzijn voor de ondersteuning van de veilige en efficiënte inzet van hulpverleners. De nieuwe laserscanner in de lucht wordt gemonteerd op een onbemand luchtvaartuig (UAV) en wordt gebruikt om het situationeel bewustzijn voor rampscenario’s te verbeteren.

De gegevens worden gecombineerd met bestaande informatie van sensoren aan boord (bijv. gas- en stralingssensoren) voor het verkennen van rampgebieden en het opsporen van mogelijke risico's (bijv. hoge verontreinigingsniveaus, gevaarlijk gas) voor veilige en zoek- en reddingsacties. Het project ontwikkelde de realtime weergave van de 3D-informatie (bijv. visueel, straling, chemisch, positie) en continue visualisatie in de vorm van een 3D-informatiekaart op mobiele terminals (bijv. draagbare apparaten) voor hulpverleners. Het hele systeem is geëvalueerd aan de hand van echte scenario's van het ministerie van Defensie (BMLVS) in Opper-Oostenrijk.

Buiten – Test in de echte wereld op basis van UAV (unmanned aerial vehicle): 

Genereren van een consistent beeld van 3D LiDAR- en CBRNE-sensoren door

  • het samenvoegen van alle beschikbare metingen (LiDAR, radioactiviteit) in een
  • uitgebreide informatieset voor het achterhalen van de locatie en de parameters van de radioactieve bronnen en
  • realtime modellering van radioactieve verontreiniging
Supported Use Cases

SecuRescue: Realtime situatieoverzicht van de lokale situatie voor nooddiensten met onbekende / gevaarlijke stoffen

Bij rampen- en crisisoperaties, evenals bij operaties waar sprake is van onbekende gevaarlijke stoffen, worden nooddiensten vaak blootgesteld aan grote en onvoorspelbare gevaren en 's, omdat er slechts weinig betrouwbare informatie is omtrent de huidige situatie met betrekking tot inzetplanning. Voor informatie die relevant is voor de planning wordt bijvoorbeeld gekeken naar de locatie en de status van bronnen van gevaar of toegankelijkheid. Van te voren is informatie, digitaal of op papier - bijv. tekeningen of naslagwerken - vaak al beschikbaar in vele crisissituaties. Maar deze hebben het grote nadeel dat ze niet zijn gebaseerd op de huidige omstandigheden op de locatie. Troepen hebben vaak te maken met onvoorspelbare en dus onverwachte risico's tijdens de vereiste verkenningen. Er bestaan individuele en verschillende oplossingen voor de detectie van gevaarlijke stoffen voor sensoren en robotica. Op dit moment is er echter wereldwijd geen systeem dat snel een situatiebeeld (visueel in 3D) in realtime biedt voor het hulpverlenend personeel. Met deze gap is het project SecuRescue afgesloten. SecuRescue heeft daarom als doel de basis voor de besluitvorming te verbeteren door middel van technologische ondersteuning, en met name door middel van doorlopende verkenningsresultaten, voor de planning van de middelen. Als integraal onderdeel worden 3D-terreingegevens van een laserscanner van hoge kwaliteit en data van sensoren, zoals afbeeldingen van nieuwe 3D 360° panoramische camera of sensordata omtrent gevaarlijke stoffen, samengevoegd. Het laserscannersysteem in de lucht, optioneel uitgebreid met een (warmtebeeld)camera, wordt gebruikt vanuit een onbemand luchtvaartuig. Voor potentiële gevaren, zoals brand, lekkage van gevaarlijke materialen of radioactiviteit, verkent het onbemande luchtvaartuig het terrein zodat in realtime een interactieve kaart kan worden gemaakt (COP). De bepaalde meetwaarden van de sensoren (bijvoorbeeld concentraties van gas en verontreinigingen, gammastraling, etc.) worden weergegeven op deze kaart als hotspots. Deze virtuele kaart geeft de coördinator een overzicht van het risicogebied. Aan de hand van deze informatie kan het hoofd van de operaties of kunnen de specialisten van het betreffende gebied de situatie beter inschatten voordat hulpdiensten de gevarenzone betreden. Als resultaat van het project worden de hulpdiensten via een tablet-pc voorzien van interactieve kaarten met verschillende niveaus aan content (bijv. kaarten, verdiepingen van gebouwen, niveaus van de bestaande verontreinigingen zoals gassen, radioactiviteit, ...), die de inzetplanning vergemakkelijken. Zo is het mogelijk operaties te verkennen in een potentieel levensbedreigende omgeving zonder hun personeel in gevaar te brengen.

Related CM functions

Overzichtsbeeld
Illustrations
Projectoverzicht: lokaal situationeel bewustzijn in realtime voor veiligheidsdiensten bij rampen- en crisismissies.
Grafische weergave van de projectinhoud, betrokken systemen en interfaces.
3D-terreinkaart: Betrouwbare grondmodellen
Detectie van radioactieve bron: Lokalisatie van één enkele radioactieve bron binnen een minuut
UAV-baan ingekleurd op basis van stralingsintensiteit
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Video illustrations

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.