Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
AIR-modellen helpen te anticiperen op de drijvende krachten achter het sterfte- en morbiditeitsrisico om een optimaal risicomanagement, risico-overdracht en risicobeperkende beslissingen te vergemakkelijken die aansluiten bij hun strategische doelen.

Levens- en ziektekostenverzekeraars staan voor een groot aantal uitdagingen - en kansen - tegen een achtergrond van onzekerheid in de markt, verminderde sterftecijfers en opkomende besmettelijke ziekten. AIR-modellen helpen u bij het anticiperen op de drijvende krachten achter het sterfte- en morbiditeitsrisico om een optimaal risicomanagement, -overdracht, en risicobeperkende beslissingen te vergemakkelijken die aansluiten bij uw strategische doelen.

Website: https://www.air-worldwide.com/Models/Life-and-Health/

PDF brochure: https://www.air-worldwide.com/Publications/Brochures/documents/AIR-Pandemic-Model/

 

Supported Use Cases

Risicobeperking en risico-overdracht

AIR-modellen helpen verzekeringsmaatschappijen te anticiperen op drijvende krachten achter het sterfte- en het morbiditeitsrisico om een optimaal risicomanagement, -overdracht (zoals herverzekering en verzekeringsproducten met onderpand) en risicobeperkende beslissingen te vergemakkelijken die aansluiten bij hun strategische doelen.

Related CM functions

Illustrations
AIR Worldwide
Video illustrations

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.