Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Een realistische simulator van de verspreiding van besmettelijke ziekten en pandemieën, gebaseerd op een metapopulatie stochastisch model genaamd GLEAM, waarbij gebruik wordt gemaakt van reële data over volkstellingen en mobiliteit.

De GLEAMviz-simulator is een client-server applicatie die het GLEAM-model implementeert, bedoeld om te worden gebruikt door epidemiologen en beleidsmakers om pandemiedreigingen te analyseren, de evolutie ervan te voorspellen en de uitdagingen aan te gaan waarmee men wordt geconfronteerd bij de ontwikkeling van interventiestrategieën en het effect ervan tot een minimum te beperken.

GLEAM is een stochastisch meta-populatiemodel dat gebruikmaakt van drie fundamentele lagen; de bevolkingslaag, de mobiliteitslaag en de ziektelaag. De wereldbevolking is onderverdeeld in meer dan 3200 subpopulaties gecentreerd rond de transporthubs van de belangrijke luchtvaartmaatschappijen: de bevolkingslaag gebruikt data van de “Gridded Population of the World project” van SEDAC (https://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/gpw-v4). Die volkstellingsgebieden zijn onderling verbonden via twee verschillende mobiliteitsnetwerken; voor de langeafstandsmobiliteit wordt gebruikgemaakt van data omtrent luchtvaartpassagiers die zijn verzameld bij OAG, terwijl de korteafstandsmobiliteit tussen naburige regio's wordt gesimuleerd aan de hand van gegevens over het woon-werkverkeer. In elke subpopulatie hanteert de ziektedynamiek een compartimentmodel: de evolutie van de epidemie wordt bepaald door vergelijkingen die de overgang van individuen tussen verschillende compartimenten beschrijven.

Het GLEAM-model is op verschillende manieren uitgebreid, bijvoorbeeld door het te integreren met gedetailleerde Agent Based modellen op landniveau, en is gebruikt en gevalideerd in vele real life 's, te beginnen met de grieppandemie H1N1 in 2009. Door gebruik te maken van de GLEAMviz-simulator is het mogelijk om scenario-analyses uit te voeren en de effectiviteit van diverse inperkingsstrategieën in te schatten.

De GLEAMviz-client stelt gebruikers in staat simulaties van uitbraken van besmettelijke ziekten te ontwerpen met een hoge mate van flexibiliteit. Het is mogelijk om complexe compartimenteringen te definiëren en de transitieparameters op een gestructureerde manier in te voeren, en vervolgens, met vermelding van de beginvoorwaarden, de evolutie van een pandemie te simuleren waarbij relevante hoeveelheden worden ingeschat, zoals verbreiding, invasietijd, etc. Het hulpmiddel stelt u in staat diverse beperkingsstrategieën te simuleren, d.w.z. het gebruik van medicijnen of vaccins en   de voorspelde evolutie te vergelijken met het basisscenario 

Supported Use Cases

Modelling the outbreak of a new COVID-19 strain in the Valencia region

GLEAM will be used as a predictive modelling for the simulation of the outbreak of a new COVID-19 strain in the Valencia region, in particular by providing information about the spreading of the disease to other regions in Spain. The output obtained from the simulations will represent the median value and 95% confidence interval related to the daily fractions of new and cumulative transitions (e.g., latent, infectious, recovered individuals) at different geographic levels, and possibly given for each age group separately. Moreover, invasion tree data will also be generated when required.

Related CM functions

Illustrations
GLEAMviz-logo
GLEAMviz Dashboard voorbeeld
  • 0
  • 1

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.