Common Information Space als mogelijkheid om samen te werken bij rampenbestrijding

van alle betrokken actoren bij - en rampenbestrijding is een dwingende voorafgaande vereiste voor het minimaliseren van schade en verliezen in geval van incidenten. Om de kansen te vergroten voor verbeterde informatie-uitwisseling tussen de betrokken belanghebbenden is de “Common Information Space (CIS)” ontworpen en ontwikkeld (in het EU gefinancierde FP7 project EPISECC, https://www.episecc.eu/) om een naadloze informatie-uitwisseling mogelijk te maken tussen verschillende beoefenaars die betrokken zijn bij het Europese crisis- en rampenmanagement. Het concept van de CIS waarborgt dat de organisaties die deelnemen aan het informatieproces hun eigen IT-oplossingen kunnen blijven gebruiken die worden ingezet voor . Ongehinderde informatie-uitwisseling tussen IT-oplossingen van verschillende oorsprong kan worden gerealiseerd door het slechts eenmaal ontwikkelen van een adapter voor de CIS. Een dergelijke benadering reduceert de complexiteit aanzienlijk. Bijvoorbeeld, in het geval van 5 interagerende organisaties vraagt het CIS-concept om 5 adapters te ontwikkelen in plaats van 20 interfaces, wanneer elk van de 5 tools op een bilaterale manier met elkaar verbonden worden. Daarnaast is het met de EPISECC CIS mogelijk om uitgewisselde berichten semantisch te annoteren en om subgroepen aan te maken van deelnemende organisaties om verschillende typen incidenten parallel te beheren. Dit waarborgt dat berichten uitsluitend worden gedeeld tussen organisaties die betrokken zijn in het management van een specifieke gebeurtenis.

Supported Use Cases

Data-/informatiestroom tussen de lokale instantie voor rampenbeheer (LEMA) en de aanbieders van infrastructuur

Behalve informatie van hulpverleners, heeft LEMA ook data nodig van externe bronnen, bijv. meteorologische, hydrografische of seismische data en voorspellingen, de status van kritieke infrastructuur, verkeersgegevens. Dergelijke externe informatie is beschikbaar in diverse formaten op verschillende kanalen en kan worden gekoppeld aan de EPISECC CIS met specifieke adapters. Continuïteit van kritieke infrastructuur is cruciaal voor een succesvol rampenmanagement. Inclusief leveranciers van kritieke infrastructuur in een specifiek informatiekanaal en een alarmeringsketen helpt het onderhoud van de kritieke infrastructuur te optimaliseren.

Related CM functions

Belanghebbenden op het gebied van informatie-interoperabiliteit

Data-/informatiestroom tussen hulpverleners en de lokale instantie voor rampenbeheer (LEMA)

Omdat LEMA afhankelijk is van data/informatie die wordt ontvangen van hulporganisaties (hun -specifieke situatiebewustzijn) is het opzetten van informatie- in de CIS van groot belang.

LEMA is de entiteit die het gemeenschappelijk operationeel beeld (COP) nodig heeft/beheert. LEMA is verantwoordelijk voor het nemen van de algemene tactische beslissingen voor de rampenhulpoperaties. Kort samengevat bestaan deze beslissingen uit WIE WELKE activiteiten WAAR en WANNEER moet uitvoeren (eventueel samen met VOOR WIE). Degelijke beslissingen samen met begeleidende informatie worden doorgaans gecommuniceerd tijdens briefings van de LEMA met alle hulpverlenende organisaties. Door deze op te nemen in de CIS-informatie-elementen en -mechanismen wordt een grote bijdrage gelevert aan de efficiëntie en de kwaliteit van de uitvoering van een gezamenlijke missie.

Related CM functions

Informatie-interoperabiliteit

Data-/informatiestroom van hulpverleners naar hulpverleners

Een gestandaardiseerde uitwisseling tussen hulpverleners is momenteel niet de actuele stand van zaken en wordt ook niet vaak gerealiseerd. Niettemin is een systematische uitwisseling van data/informatie met betrekking tot de algemene situatie in het getroffen gebied en de dreigingen en schade van grote waarde voor elke hulpverlenende .

Related CM functions

De uitdaging van het delen van algemeen begrijpelijke informatie
Illustrations
Systeemintegratie via Common Information Space (CIS)
CIS - algemene architectuur
CIS - adapterconcept
  • 0
  • 1
  • 2

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.