Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Het city management portal is speciaal ontwikkeld voor routinematig beheer van stedelijke operaties en grootschalige evenementen en crisissituaties.

Stadsdiensten en -instanties, transportorganisaties, organisatoren van evenementen en andere belanghebbenden op verschillende locaties kunnen veilig informatie delen, taken organiseren en hun operaties coördineren in gemakkelijk te gebruiken collaboratieve werkruimtes.


Operators hebben directe toegang tot betrouwbare informatie uit meerdere bronnen, met inbegrip van actieplannen, beveiligde documenten en informatie vanaf de locatie van burgers en veldmedewerkers van instanties. De intelligente kaartweergave met duidelijke symbologische overlays en kleurcodering, biedt een uitgebreid overzicht van de situatie in de hele stad, waardoor het makkelijker is operaties te bewaken en tijdige en goed geïnformeerde beslissingen te nemen.

Het samenwerkingsplatform ondersteunt ook nieuwe hulpmiddelen die door operators zijn gemaakt — situatierapporten, richtlijnen voor , taakbladen en checklists, oefenscenario's, etc. — om te helpen tijdig te anticiperen op incidenten en onverwachte situaties te beheren.

Supported Use Cases

Beheer van een sportevenement

Er zijn diverse entiteiten betrokken bij het beheer van grote sportevenementen.

Met City Management Portal kan de beheerder van een evenement waarborgen dat alle belanghebbenden te allen tijde beschikken over dezelfde informatie.

Het beslaat de planningsfase met haar contentmanagementsysteem.

Het biedt een gemeenschappelijk beeld van de operaties tijdens het evenement.

Het levert ook waardevolle gegevens op om de post-mortem van het evenement op te bouwen.

Related CM functions

Tijdens de voorbereiding van een wielrenwedstrijd worden de locaties van de betrokken veiligheidsdiensten geconfigureerd.

Beheer van chemische gevaren

Het gemeenschappelijke situatiebewustzijn wordt gedeeld tussen alle belanghebbenden door middel van toegang tot een gemeenschappelijk instrument in de cloud.

Een kaart van het getroffen gebied wordt gedeeld, waarop middelen, gevaren, en belangrijke punten worden weergegeven. Alle belanghebbenden kunnen hun eigen data toevoegen.

Een gedeeld elektronisch contentmanagementsysteem is eveneens inbegrepen.  Responsplannen en -procedures kunnen worden gedeeld.

Related CM functions

Gaswolkdiffusie getoond op het gemeenschappelijke operationele beeld
Illustrations
Beheer van een grensoverschrijdende brand met diverse incidenten en een gasdiffusiepluim.
Beheer van een sportevenement
  • 0
  • 1

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.