Nimi
Korraldage kriisikommunikatsiooni ja infohalduse küberjulgeolek
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Seadke sisse küberjulgeoleku rollid ja vastutused kesksete ja kohalike ametiasutuste ning osalevate asutuste jaoks, ja protseduurid teabe vahetamiseks, ülesannete jagamiseks ja koordineerimiseks

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.