Nimi
Teostage küberruumi püsikontrolli
CM functional group
Protection

Teostage püsikontrolli kübervõrkude ja varade puhul mis on ühendatud küberfüüsiliste juurdepääsusüsteemidega kasutades selleks varajase hoiatuse süsteeme, tuvastust, häireid, andmesalvestust, analüüsi ja juhtimise infosüsteeme ja füüsilisi kontrolle, mis piiravad võimalike rünnete mõju

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.