Nimi
Tagage koostöö ja kooskõlastus tagajärgede leevendamisel
CM functional group
Mitigation

Tagage koostöö valitsuste ja asutuste vahel, et ületada riikidevahelisi kultuurilisi, institutsionaalseid ja seadusandlikke probleeme ühise kõigi ohtude leevendamise lähenemise välja töötamisel:

a. Julgustage parimate riskidele vastupanuvõime ja jätkusuutlikkuse, kriisiennetuse, ettevalmistuste, koolituste, reageerimise ja taastumise praktikate jagamist

b. Kooskõlastage rahvusvahelise mehhanismide, nt ELi kodanikukaitse mehhanismi, ÜRO jt kasutamist

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.