Nimi
Seadke sisse kriisiolukordades kasutatav julgeolekukontrolli süsteem
CM functional group
Security Management

Seadke sisse kriisiolukordades kasutatav julgeolekukontrolli süsteem, nt

  a. Seadke sisse esmareageerijatele, ametnikele ja teistele mõjutatud aladele juurdepääsu vajavatele valitsusvälistele töötajatele riiklik autentimise ja identifikatsiooni sertifitseerimise süsteem

  b. Seadke sisse riiklik andmebaas luba omava personali ja vabatahtlike kohta

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.