Nimi
Töötage välja kriisiohje kavade ja süsteemide julgeolekukomponent
CM functional group
Security Management

Töötage välja riiklike, piirkondlike ja kohalike kavade ja süsteemide julgeolekukomponent, st

  a. Tuvastage kriisiohje stsenaariumites turvariskid, probleemid ja lahendused

  b. Tuvastage ja koondage asutustevahelised julgeolekuvõimekuse vajadused

  c. Seadke sisse julgeolekuvõimekuse kasutamise mudel kriisiohje funktsioonides

  d. Töötage välja julgeoleku operatsioonide kava kriisiohjesüsteemile

  e. Lisage julgeoleku peatükid iga juhtimis- ja haldustasandi kriisiohje kavadesse

  f. Seadke sisse ja säilitage julgeoleku valmisoleku hindamise ja aruandluse mehhanism

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.