Nimi
Töötage välja ja viige läbi julgeoleku halduse koolitus
CM functional group
Security Management

Töötage välja ja viige läbi kõigi ohtude haldamise võimekuse täiustamiseks, nt

  a. Töötage välja standardiseeritud julgeoleku halduse koolitused

  b. Tagage koolitused julgeolekuametnikele

  c. Kohandage julgeoleku halduse koolitused ja pakkuge koolitust vabatahtlikele

  d. Andke kriisiolukorras julgeolekut puudutavad juhised elanikkonnale, ettevõtetele ja asutustele

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.