Nimi
Tagage turvaline ja ohutu kriisiohje keskkond

Kasutage turvalise ja ohutu keskkonna tagamiseks õiguskaitset ja seotud julgeoleku ja kaitsetoiminguid, mis on suunatud inimestele ja kogukondadele mõjutatud aladel ja kõigile toimingutes osalevatele reageerijatele, nt

  a. Teostage varajane kohapealne

  b. Seadke mõjutatud alal sisse julgeolekukontrolli süsteem

  c. Töötage välja (vaadake üle) asukoha julgeolekukava

  d. Töötage välja ja rakendage juhtumispetsiifilised füüsilised julgeolekumeetmed, vastumeetmed ja protseduurid

  e. Teostage julgeolekutoiminguid evakueeritud isikute ajutise paigutamise alal, ala piiridel ja väljaspool mõjutatud ala

  f. Jagage julgeolekuga seotud teavet vastavalt vajadusele piirkondlike ja kohalike ametnikega, avaliku sektoriga ja avalikkusega

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.