Nimi
Korraldage juurdepääsu, liikluse ja rahvahulkade kontroll
CM functional group
Security Management

Korraldage juurdepääsu, liikluse ja rahvahulkade kontroll mõjutatud alal ja selle piiridel, ajutistel evakuatsioonialadel, laagrites jne

  a. Tagage julgeolekujõud, et toetada piirkondlikke ja kohalikke pingutusi intsidendi asukoha ja elutähtsate rajatiste juurdepääsu kontrollimiseks

  b. Seadke sisse julgeolekujõud ja rakendage kaitsemeetmeid mõjutatud ala, elutähtsa taristu ja elutähtsate rajatiste ümber

  c. Tagage päästetöötajate ja teiste kõrge riskiga keskkonnas töötavate isikute kaitse ning hädaolukordadele reageerimise operatsioonide talitluskindlus nende läbiviimise asukohas

  d. Seadke sisse avaliku liikluse

  e. Juurutage rahvamasside kontrollimise

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.