Nimi
Seadke sisse tegevuskava võrgustik
CM functional group
Protection

Seadke sisse tegevuskava võrgustik, st

a. Määratlege kavandamise alused tegevuskavade välja töötamise suunamiseks

b. Seadke sisse tegevuskavade välja töötamise nõuded iga juhtimis- ja haldustasandi jaoks.

c. Määratlege pädevuste prioriteedid, eesmärgid, ülesanded ja ressursside hanked ja jaotused mis on vajalikud võimalike ohtude ja riskide eest kaitseks ja neile reageerimiseks

d. Tehke tegevuskavade koostamise raamistik saadavaks kõigile valitsusasutustele, kohalikele omavalitsustele, valitsusvälistele organisatsioonidele ja eraettevõtetele

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.