Nimi
Koordineerige ja viige läbi intsidentide otsingu- ja päästeoperatsioonid
CM functional group
Protection

Koordineerige ja viige läbi intsidentide otsingu- ja päästeoperatsioonid, st

a. Hoidke kõrge valmisolekuga otsingu- ja päästevõimekust linna-, mere/vee- ja mägioperatsioonideks

b. Viige läbi otsingu- ja päästeoperatsioonid

c. Koordineerige hädaolukordades pakutavad meditsiinilist ja psühholoogilist abi päästetutele

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.