Nimi
Hinnake riske
CM functional group
Mitigation

Hinnake riske järgmiste tegevustega:

a. Koguge asitõendeid ja määratlege riskitegurid (seadke sisse skaala)

b. Seadke sisse andmebaas elanikkonna, majanduse, majutuse, tervise, taristu, kliima, maa, vee, tooraine, kultuuriväärtuste jne kohta.

c. Seadke sisse ohustsenaariumid

d. Hinnake ohtude mõju inimestele, olulistele valitsuse ja kohaliku omavalitsuse funktsioonidele, füüsilisele ja digitaalsele taristule ja varadele ning hinnake riskitaset

e. Töötage välja ja hoidke tsiviiljulgeoleku (ohtudele ja riskidele haavatavuse) kaardid riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.