Nimi
Teostage kõigi ohtude tuvastamine, dokumenteerimine ja analüüs
CM functional group
Mitigation

Teostage riskide tuvastamine, registreerimine ja analüüs kasutades selleks heakskiidetud, tunnustatud meetodit, mis arvestab kõigi tõenäoliste riskidega, nii looduslike kui ka inimtekkelistega, sh

a. Dokumenteerige ja tehke huvirühmadele ja kogukonnaliikmetele avalikult kättesaadavaks tuvastatud ohud ja analüüsid (riskihinnang) ning vaadake need regulaarselt üle

b. Toetage riskihinnanguid teaduslike andmetega, geoinfosüsteemiga ja ajalooliste ning prognoositud mõjude analüüsiga, et tuvastada valdkonnaspetsiifiline kokkupuude ja haavatavus

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.