Nimi
Rakendage pikaajalised haavatavuse vähendamise meetmed
CM functional group
Mitigation

Rakendage pikaajalised haavatavuse ja tagajärgede vähendamise meetmed, sh

a. Võtke vastu maakasutuse kavandamise otsused, mis väldivad arendusi ja ühistaristut piirkondades, mis on ohtude poolt haavatavad, sedasi vähendate nende võimalikke mõju ja väldite ohtu elule, varale ja keskkonnale

b. Tagage elutähtsa taristu töökindlus (nt füüsilised asukohad, tarneahelad, süsteemid, varad, infotehnoloogia ja sidevõrgud) kui tegemist on inimestele osutatavate esmaste teenustega (sh turvaline joogivesi, toit, usaldusväärne transport, juurdepääsetavad rahvatervise teenused, elekter kodudele ja tööstustele, juurdepääs pangateenustele, finantsteenustele ja avalikele teenustele ning sidevõrgud inimeste sotsiaalseteks ühendusteks ja äriettevõtetele)

c. Võtke vastu ja jõustage ohukindlad ehitusnõuded ja standardid

d. Kavandage olemasoleva taristu ja esmaste teenuste täiustused

e. Teostage infrastruktuuriinvesteeringuid eesmärgiga vähendada tavapäraste ohtude, nt üleujutused, jäätumine, kulutuli, tornaadod jne, mõju

f. Seadke sisse andmete salvestamise ja töötlemise varusüsteemid

g. Rakendage süstemaatilisi meetmeid maastiku ja keskkonna kaitseks pöördumatu degradeerumise eest

h. Rakendage sisse-ehitatud turvalisuse, julgeoleku ja vastupidavuse meetmeid varade, süsteemide ja võrgustike kavandamisel ja kasutamisel

I. Algatage ja hoidke töös kogukondlikke ohtudele reageerimise (vabatahtlikke) kodanikuühendusi

j. Muu

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.