Nimi
Täiustage haridust, teadlikkust ja oskuseid tagajärgede vähendamise meetmete osas
CM functional group
Mitigation

Täiustage haridust, teadlikkust ja oskuseid tagajärgede vähendamise meetmete loomise ja rakendamise osas, sh

a. Viige läbi kogukondlikke teadlikkuse suurendamise kampaaniaid, et suurendada teadlikkust katastroofideks valmistumise kohta

b. Viige sisse üldised haridusprogrammid eesmärgiga suurendada teadmiseid katastroofideks ettevalmistumise ja reageerimise kohta

c. Viige läbi koolitusi ja õppuseid, et täiustada tagajärgede vähendamise meetmete loomise ja rakendamise oskuseid ja koordineerimist

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.