Nimi
Toetage jäätmevaba lähenemise rakendamist ohtude vähendamise eesmärgil
CM functional group
Mitigation

Edendage suurt ohtu põhjustavate jääkmaterjalide kasutamise tehnoloogiat ja praktikat, nt stimuleerige läbi asjakohaste turgude ja protseduuride loomise metsatööstuse biomassi jääkide kasutamist eraomanike poolt, sest see vähendab metsatulekahjude ohtu

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.