Nimi
Hoidke ohtude ja kriisiohje uuringute võimekust ja tegevusplaani
CM functional group
Srategic adaptiveness

Hoidke ohtude ja uuringute ja arendustegevuse võimekust ja tegevusplaani, sh

a. Võrgustikutöö, koostöö, suhtlus ja kogemuste jagamine

b. Seadke sisse jõulised uurimistegevuse juhtimise ja toetamise struktuurid, sisseehitatud jälgimine, ja õppetundide õppimine vastavalt alternatiivsetele tulevikustsenaariumitele

c. Viige läbi piloot- ja demoprojekte, mis toetavad uuendusi ja aitavad valmistuda ootamatusteks

d. Töötage välja paindlik uurimistegevuse tegevusplaan

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.