Nimi
Reguleerige juurdepääsu kriisiohje kommunikatsioonile ja teabele
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Reguleerige juurdepääsu kommunikatsioonile ja teabele, nt

  a. Määratlege ja kooskõlastage üldised reeglid kriisiohje kommunikatsiooni ja teabe, võrkude sertifitseerimise standardite, taristu ja personali jaoks

  b. Töötage välja ja kooskõlastage erinevate riigiametite, kohalike võimude, eraettevõtete ja vabatahtlike organisatsioonide ülene kriisikommunikatsiooni ja infohalduse dokumentatsioon ja protseduurid

  c. Seadke sisse standardid, protseduurid ja kanalid töötajate juurdepääsu võimaldamiseks või keelamiseks ressurssidele või süsteemidele

  d. Seadke sisse protseduurid kasutajate autentimiseks ja õiguste dünaamiliseks muutmiseks hädaolukorras

  e. Vaadake iga olulise tähtsusega vara või süsteemi juurdepääsuprotokollid regulaarselt üle ja veenduge, et juurdepääsuõigused on ainult õigetel isikutel

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.