Nimi
Hinnake majandusliku ülesehitamise vajadusi
CM functional group
Recovery

Koordineerige ja viige läbi põhjalik ametitevahelise ja avaliku ja erasektori majandusliku ülesehitamise vajaduste ; Hinnake majanduslikke tagajärgesid riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, hinnake ja põhjendage valitsuse sekkumist majanduse taastumises

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.