Nimi
Tagage olukorrateadlikkus, jagage üldist operatiivkuva (COP)
CM functional group
Command, Control and Coordination

Tagage olukorrateadlikkus terve käsuliini ulatuses, koguge operatiivset teavet, hinnake pidevalt riske ja ohte ning koostage ja jagage üldist operatiivkuva (COP), sh:

  a. Vahetage organisatsioonide vahel kriisiolukorraga seotud teavet mis toetab olukorrateadlikkust

  b. Integreerige üldise operatiivkuva (COP) ja olukorrateadlikkuse teadvustamiseks andmeid erinevatest allikatest ja mudelitest

  c. Võimaldage juhtide olukorrateadlikkuse täiustamiseks erinevates vormingutes ajalooliste ja reaalajas andmete ja valideeritud mudelite väljundite ühendamist

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.