Nimi
Tugevdage kogukondade võimekust kollektiivsete otsuste langetamiseks
CM functional group
Srategic adaptiveness

Tugevdage kogukondade kollektiivset võimekust tegutseda katastroofiriski vähendamisel, konfliktide leevendamisel, sotsiaalkaitse tagamisel, loodusressursside haldamisel ja avalike kaupade ja teenuste haldamisel:

a. Varustage kohalikke kogukondasid tööriistade, teabe ja oskustega, mis võimaldavad ära tunda integreeritud riskihalduse eeliseid

b. Viige läbi huvirühmadele suunatud teadlikkuse suurendamise kampaaniaid; Kommunikeerige kogukonnategevuse ja vastupidavuse sotsiaalseid, keskkondlikke ja majanduslikke hüvesid

c. Kasutage kaasavat kavandamist, et hinnata avalikkuse nõustuvust teatud ohtude haldamise poliitikatega erinevates piirkondades

d. Töötage välja paindlikud kavad ja poliitikad, mis arvestavad erinevate kohalike ja piirkondlike raamidega

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.