Nimi
Täiustage kogukondade valmisolekut, reaktiivsust, õppimist, iseorganiseerumist ja uuenduslikkust
CM functional group
Srategic adaptiveness

Täiustage kogukondade valmisolekut, reaktiivsust, õppimist, iseorganiseerumist ja uuenduslikkust, sh

a. Uuendage regulaarselt juhiseid ja protseduure enda varustamiseks äärmuslikke sündmuseid puudutavate hädaolukordade puhuks

b. Stimuleerige tipptasemel restaureerimismeetmete elluviimist

c. Korraldage harivaid ja teadlikkuse suurendamise kampaaniaid

d. Töötage välja uusi teadlikkuse tõstmise meetodeid hoiakute ja käitumuslike barjääride ületamiseks

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.