Nimi
Taaste funktsioonid

Otsused ja tegevused, mille eesmärgiks on tuluallikate, tervise, majandusliku, füüsilise, sotsiaalse, kultuuri- ja keskkonnavarade, süsteemide ja tegevuste taastamine või täiustamine katastroofist mõjutatud kogukonnas või ühiskonnas, vastavalt jätkusuutliku arengu põhimõtetele, sh varasemast kõrgemal tasemel, mis võimaldab vähendada tulevaste katastroofide riski.

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.