Nimi
Pidage nimekirja riiklikest ja rahvusvahelistest elutähtsatest taristutest
CM functional group
Capability development

Pidage ajakohast nimekirja riiklikest ja rahvusvahelistest elutähtsatest taristutest, sektoritest ja varadest, nt:

a. Pidage üleval riikliku elutähtsa taristu klassifikatsiooni, mis arvestab konkreetse taristu katkestuste või hävingu mõjuga (kahjustuste geograafiline ulatus ja tagajärgede tõsisus)

b. Tuvastage ja analüüsige geograafilist ja valdkondadevahelist seotust

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.