Nimi
Integreerige juhtimise infosüsteem
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Integreerige juhtimise infosüsteemid ja tööriistad, sh

  a. Kaasake juhtimise infosüsteemi(desse) väljundid, seisundid ja ennustused ohtude leviku ja mõjude kohta

  b. Integreerige juhtimise infosüsteemi(desse) valdkondadeüleste haavatavuste ja nende mõju hinnangud

  c. Ühendage andmed erinevatest allikatest ja mudelite väljundid eesmärgiga tagada kriisijuhtidele ja komandöridele juhtimise infosüsteem

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.