Nimi
Seadke sisse kriisiohje reeglid ja püsitoimingud
CM functional group
Capability development

Seadke sisse reeglid ja püsitoimingud, nt

a. Koostage, koordineerige ja kiitke heaks kriisiohjet puudutavad õigusaktid

b. Määratlege elutähtsad kriisieelsed, kriisile reageerimise ja taastumise protseduurid erinevatel juhtimis- ja haldustasanditel

c. Valmistage ette, kiitke heaks ja tehke kõigile huvirühmadele teatavaks iga ohu puhul rakendatavad püsitoimingud

d. Seadke sisse ohte puudutava teabe ja andmete nõuded ja reeglid nende kogumiseks ja jagamiseks

Solutions addresing this CM function
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.