Nimi
Seadke sisse ressursihalduse ja vastastikuse abi süsteem
CM functional group
Capability development

Seadke sisse ressursihalduse ja vastastikuse abi süsteem, sh

a. Rajage juhtimise infosüsteemi andmete kogumiseks, uuendamiseks, töötlemiseks ja ressursside jälgimiseks

b. Määratlege hangete protseduurid

c. Seadke sisse vastastikuse abi pakkumise süsteem erinevate kriisijuhtimise ja -halduse tasandite vahel

d. Määratlege taotluste ja vastuste töövoog riiklikul (asutustevaheline), piirkondlikul ja kohalikul tasandil

Solutions addresing this CM function
eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798