Taksonoomiad, mida teistes süsteemides nimetatakse ka kategooriateks, siltideks või metaandmeteks, võimaldavad kasutada veebisaidi sisu ühendamiseks, seostamiseks ja klassifitseerimiseks vajalikke korralduslikke märksõnu. Sellel lehel on näidatud mõned PoS/GT veebisaidil kasutatud taksonoomiad.

eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798