See veebisaidi jaotis sisaldab DRIVER+ projekti süstemaatilise kirjanduse ülevaate (SLR) tulemusi. See sisaldab töid või viiteid töödele, kokkuvõtteid ja täielikke tekste, mis selgitavad, kuidas konkreetne töö aitab meil aru saada „eesmärkidest“, „uuritavatest küsimustest“, „katsete kavandamisest ja hälvetest“, „uurimismeetoditest“, „mõõdikutest & peamistest tulemuslikkusnäitajatest (KPI-dest)“, „andmekogumiskavadest“ ja „andmete analüüsimisest“.


Andmebaasist saab otsida erinevate SLR-i kriteeriumite järgi või kasutades konkreetsete märksõnade leidmiseks täistekstiotsingut.

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.