This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
vieWTerra Suite on toodetekomplekt, mis võimaldab reageerijatel kiiresti luua virtuaalse 4D-esituse (3D sünteetiline keskkond + ajamõõt) mistahes potentsiaalses Maa kriisipiirkonnas.

vieWTerra Evolution, vieWTerra Mobile javieWTerra Base - toob teieni VWORLD “GIS & Simulation” ühendatud toodete komplektist, mis võimaldavad  reageerijatel kiiresti luua virtuaalse 4D-esituse (3D sünteetiline keskkond + ajamõõt) mistahes potentsiaalses Maa kriisipiirkonnas. See on saadaval nii lauaarvutis (võrguta/internetiga toode) ja mobiilseadmets (veebilehitseja rakendus lauaarvutile, tahvlitele ja nutitelefonidele). Need lahendused pakuvad üldist operatiivkuva nii juhtkeskusele kui ka kohapeal asuvatele päästeüksustele.

LAHENDUSEST:

vieWTerra Evolutionon planeet Maa 4D-vaatur kui ka &andmevarade integreerimise ja arendamise platvorm. Seda saab kasutada mistahes tüüpi 3D-stseenide modelleerimiseks Maal ja stsenaariumide loomiseks nende reaalses asukohas sündmuste simuleerimiseks kriisiks valmisoleku faasis ja globaalse hoidlana kohandatud Maad hõlmava geoinfosüsteemii ehitamiseks, mida kasutatakse kas täielikult võrguväliselt (personaalarvutites, sülearvutites või Windowsi tahvelarvutites ning vahemälu abil, võimalikuks kasutamiseks ka välitingimustes) või porditud on-line arhitektuuris (interneti või sisevõrgu privaatserver) teabe ja varade jagamise võimaldamiseks mitmete sidusrühmade vahel kriisile reageerimise faasis. Informatsioonivahetust saab saata tööpiirkonda või tööpiirkonnast, võimaldades sündmuskoha piltide tegemist tavapäraste nutitelefonide/tahvlitega ning nende jagamist juhtimiskeskusega.   

vieWTerra Evolution pakub Maa ellipsikujulist mudelit, mis on määratletud teatud eraldusvõime tasemel (vieWTerra Base global  29m  Imagery, 90m DEM- upcoming 2020: 29m DEM, 29m Land Cover database) ja võimaldab kasutajatel integreerida täpseid fotosid, DEMi ja maakatte andmestikke resolutsiooniga kuni 45 cm ükskõik kus Maa peal ilma katvuse piiranguteta.
Võimaldab juba pidevat kellaajalist (varjud ja valgus reaalajas) ja dünaamilist ilmastiku simulatsiooni, mida võib siduda tänase päeva ilmastiku andmevooga.
Pakub lihtsasti kasutatavat hiirega pukseerimise funktsiooni oma andmete ja vahendite erinevatest allikatest lisamiseks (3D objektid/hooned, dünaamilise ja kasutaja poolt kontrollitud üksuste nagu päästeüksused kõigis domeenides, nt helikopterid, droonid, tuletõrjeautod, laevad jne, mida võib kasutada stsenaariumite loomisel või mis sümboliseerib olemasolevate varade liikumist kasutades sideprotokolle;  shapefile'id või 2D katvad kaardid, nt soojuskaardid, katastroofikaardid, leviku mudelid, taktikalised olukorrad...; fotogramm-meetria või LiDARi poolt omandatud 3D maastiku- või objektimudelid; kohandatud märgistused, Andmed või juhised PDF kujul, sündmuskohal tehtud pildid, video- või helisalvestused...) - kõike seda saab teha ühe tarkvaraga.

Alternatiivselt võib seda kasutada ükskõik millisele Open Geospatial Consortium standardil põhinevale WMS/WMTS andmevoole ligipääsemiseks, kuvada lisakihtidena üle vieWTerra virtuaalse Maakera, nagu Open Street Map kartograafia, Copernicuse veebiteenuste vaated või Copernicuse hädaolukordade juhtimise teenuse varad, nagu EFFIS tulekahjude prognoosid jne

vieWTerra Evolution pakub lisaks satelliitide ja droonide poolt värskelt hangitud kujutiste reaalajas parandamist ja katmist nagu tipptasemel prototüüpmoodul kiirkaardistuseks ja maastiku andmebaasi uuendamiseks.

vieWTerra Mobile täiendav kohaldamine võimaldab samade andmete ja vahendite kuvamist mobiilis, Interneti või Intraneti põhisel vaaturi rakendusel HTML5 baasil (platvormi ülene: PC/Mac, tahvel, nutitelefon).

MIS PUUDUSI SEE LAHENDAB?

 

 • Piirangud võimalusele modelleerida suuri pindasid (valmisoleku faas) ja kohese kaardistamise (reageerimise faas)
 • Koostalitlusvõime probleemid: kaasates erinevad andmeallikad ja võimaldades andmete jagamist mitmete sidusrühmade vahel, kuna kõik andmekogumid liidetakse ühte „ Üks Maa ” keskkonda ja kapseldatakse ühtsesse andmebaasi
 • Ühise operatiivkuva puudumine: võimaldab 3D-renderduse (väga kognitiivse ja interaktiivse reaalmaailmaga sarnase keskkonna), mis toetab operatsioonide läbiviimist nii otsustajatele kui ka komandöridele juhtimiskeskuses ning reageerimsüksustele sündmuskohas
   
Supported Use Cases

3D ja stsenaariumi modelleerimine

vieWTerra Evolution on planeet Maa 4D-vaatur kui ka andmevarade & integreerimise ja arendamise platvorm. Seda saab kasutada mistahes tüüpi 3D-stseenide modelleerimiseks Maal ja stsenaariumide loomiseks nende reaalses asukohas sündmuste simuleerimiseks kriisiks valmisoleku faasis ja globaalse hoidlana kohandatud Maad hõlmava geoinfosüsteemii ehitamiseks, mida kasutatakse kas täielikult võrguväliselt (personaalarvutites, sülearvutites või Windowsi tahvelarvutites ning vahemälu abil, võimalikuks kasutamiseks ka välitingimustes) või porditud on-line arhitektuuris (interneti või sisevõrgu privaatserver) teabe ja varade jagamise võimaldamiseks mitmete sidusrühmade vahel kriisile reageerimise faasis. Teabevahetust saab läbi viia mõlemal viisil, kas saata tegevuspaigale või teha tegevuspaigas olles, võimaldades sündmuskoha piltide tegemist tavapäraste nutitelefonide/tahvlitega ning nende jagamist kriisikeskusega.

Related CM functions

Tööpiirkonna määramine

vieWTerra Evolutionon planeet Maa 4D-vaatur, kui ka &andmevarade integreerimise ja arendamise platvorm.

Seda GIS-tööriista kasutatakse C3 või C4ISR süsteemides&ning see võimaldab genereerid reaalajas põhjalikke globaalseid 3D pilte ja pakub väga kognitiivset keskkonda 4D ühise operatsioonipildi kuvamiseks.
Süsteem on võimeline kiiresti integreerima eemalolevate andmeplatvormidega (nt pilt- või DEM-andmete saamiseks satelliidilt või droonilt), et anda maastikust uuendatud 3D-vaadet ja pakkuda praktilist „virtuaalreaalsusega“ 3D-tööriista , mis võimaldab, võrreldes 2D-kaardiga, kasutada maastiku kõrguse komponenti, et aidata komandöre baasi rajamise valikul otsuste tegemisel.
See võimaldab ka virtuaalset maastikku reaalajas redigeerida (nt telkide, varustuse ja rajatiste paigutamist nende kavandatud kohtadesse) ning teha kuvatõmmiseid ja videoid, kiiresti planeerimiseks ja info levitamiseks, selleks et laagri kasutuselevõtt oleks kiire visuaalselt ja praktiliselt.   

Related CM functions

Töötage välja ja hoidke üldist operatiivkuva

vieWTerra Evolution on planeet Maa 4D-vaatur, kui ka & andmevarade integreerimise ja arendamise platvorm.

Seda GIS-tööriista kasutatakse C3 või C4ISR süsteemides & ning see võimaldab genereerid reaalajas põhjalikke globaalseid 3D pilte. See pakub väga kognitiivset keskkonda 4D ühise operatsioonipildi kuvamiseks ja mõõtetööriistu otsuste langetamise toetamiseks, võimaldades andmete integratsiooni erinevatest kui ka kokkusobimatutest andmeallikatest ning kriisile etapis jälgida liikuvaid üksuseid.
See pakub väga realistlikku 3D-vaadet ükskõik millisest arvukate georuumiliste andmete ja varadega täiendatud kriisipiirkonnast, kas kasutades programmi poolt pakutavaid andmeid (nagu globaalsed geograafilised nimed, ligipääs OGC-ühilduvatele WMS-WMTS andmevoogudele/2D-kaartidele, mis katavad 3D-maastikukaarti) või andmeid,  mis on sisestatud kriisile reageerijate poolt kas valmisoleku etapis või reaalajas reageerimise etapis, mille käigus sisestatakse:

-shapefile'id, knopkad, sildid, viited maamärkidele, teed, jõed jne või kindlad ohutsoonid, vahendite asukohad, asutused jne)

- kohalikud 2D GeoTIFF kaardid (kohalikke 2D kaarte kasutatakse ülekattena: soojuskaardid, katastroofikaardid, leviku mudelid...)

- tegevuspiirkonnast pärinev geograafilise tähistusega multimeediasisu (fotod, videod, heli, PDF andmed:  aruanded, juhised, kaardid, diagrammid)

- liikuvad ikoonid või 3D-olemid, mis kujutavad (suhtlusprotokolli kaudu) muutuvat taktikalist olukorda   

Serveritaristule üle viidud informatsioonivahetust saab saata tööpiirkonda või tööpiirkonnast, võimaldades sündmuskoha piltide tegemist tavapäraste nutitelefonide/tahvlitega ning nende jagamist kriisikeskusega, mida kuvatakse otse ja võimalusel liidetakse 3D vaatega (täiendatud reaalsus). 

See võimaldab ka teha päringuid ja märgistada maastiku (kaugus, kõrgus, pindala , profiillõige, otsenähtavus, sihtmärkide määramise tööriistad ja joonistamis- või värvimisfunktsioonid), et toetada otsuste tegemiseks vajalikku maastiku analüüsi kui ka tegeliku olukorra paremat hindamist vastavat kellaaega arvesse võttes (dünaamilised tuled ja varjud) kui ka päeva ilmastikuolusid muutuvate parameetrite kaudu (24-tunnine ööpäeva tsükkel ja dünaamilised funktsioonid ilma haldamiseks). 

Related CM functions

Olukorrateadlikkuse kuvamine

vieWTerra Evolution on planeet Maa 4D-vaatur, kui ka & andmevarade integreerimise ja arendamise platvorm.

Seda GIS-tööriista kasutatakse C3 või C4ISR süsteemides & ning see võimaldab genereerid reaalajas põhjalikke globaalseid 3D pilte. See pakub väga kognitiivset keskkonda 4D ühise operatsioonipildi kuvamiseks ja mõõtetööriistu otsuste langetamise toetamiseks, võimaldades andmete integratsiooni erinevatest kui ka kokkusobimatutest andmeallikatest ning kriisile etapis jälgida liikuvaid üksuseid.
See pakub väga realistlikku 3D-vaadet ükskõik millisest arvukate georuumiliste andmete ja varadega täiendatud kriisipiirkonnast, kas kasutades programmi poolt pakutavaid andmeid (nagu globaalsed geograafilised nimed, ligipääs OGC-ühilduvatele WMS-WMTS andmevoogudele/2D-kaartidele, mis katavad 3D-maastikukaarti) või andmeid,  mis on sisestatud kriisile reageerijate poolt kas valmisoleku etapis või reaalajas reageerimise etapis, mille käigus sisestatakse:

- shapefile'id, knopkad, sildid, viited maamärkidele, teed, jõed jne või kindlad ohutsoonid, vahendite asukohad, asutused jne)

- kohalikud 2D GeoTIFF kaardid (kohalikke 2D kaarte kasutatakse ülekattena: soojuskaardid, katastroofikaardid, leviku mudelid...)

- tegevuspiirkonnast pärinev geograafilise tähistusega multimeediasisu (fotod, videod, heli, PDF andmed:  aruanded, juhised, kaardid, diagrammid)

- liikuvad ikoonid või 3D-olemid, mis kujutavad (suhtlusprotokolli kaudu) muutuvat taktikalist olukorda  

Serveritaristule üle viidud informatsioonivahetust saab saata tööpiirkonda või tööpiirkonnast, võimaldades sündmuskoha piltide tegemist tavapäraste nutitelefonide/tahvlitega ning nende jagamist kriisikeskusega, mida kuvatakse otse ja võimalusel liidetakse 3D vaatega (täiendatud reaalsus). 

See võimaldab ka teha päringuid ja märgistada maastiku (kaugus, kõrgus, pindala , profiillõige, otsenähtavus, sihtmärkide määramise tööriistad ja joonistamis- või värvimisfunktsioonid), et toetada otsuste tegemiseks vajalikku maastiku analüüsi kui ka tegeliku olukorra paremat hindamist vastavat kellaaega arvesse võttes (dünaamilised tuled ja varjud) kui ka päeva ilmastikuolusid muutuvate parameetrite kaudu (24-tunnine ööpäeva tsükkel ja dünaamilised funktsioonid ilma haldamiseks). 

Related CM functions

Tagage kriisikommunikatsiooni ja infohalduse tehniline tugi

vieWTerra Evolution on planeet Maa 4D-vaatur, kui ka & andmevarade integreerimise ja arendamise platvorm.

Seda GIS-tööriista kasutatakse C3 või C4ISR süsteemides & ning see võimaldab genereerid reaalajas põhjalikke globaalseid 3D pilte. See pakub väga kognitiivset keskkonda 4D ühise operatsioonipildi kuvamiseks ja mõõtetööriistu otsuste langetamise toetamiseks, võimaldades andmete integratsiooni erinevatest kui ka kokkusobimatutest andmeallikatest ning kriisile etapis jälgida liikuvaid üksuseid.
See pakub väga realistlikku 3D-vaadet ükskõik millisest arvukate georuumiliste andmete ja varadega täiendatud kriisipiirkonnast, kas kasutades programmi poolt pakutavaid andmeid (nagu globaalsed geograafilised nimed, ligipääs OGC-ühilduvatele WMS-WMTS andmevoogudele/2D-kaartidele, mis katavad 3D-maastikukaarti) või andmeid,  mis on sisestatud kriisile reageerijate poolt kas valmisoleku etapis või reaalajas reageerimise etapis, mille käigus sisestatakse:

-shapefile'id, knopkad, sildid, viited maamärkidele, teed, jõed jne või kindlad ohutsoonid, vahendite asukohad, asutused jne)

- kohalikud 2D GeoTIFF kaardid (kohalikke 2D kaarte kasutatakse ülekattena: soojuskaardid, katastroofikaardid, leviku mudelid...)

- tegevuspiirkonnast pärinev geograafilise tähistusega multimeediasisu (fotod, videod, heli, PDF andmed:  aruanded, juhised, kaardid, diagrammid)

- liikuvad ikoonid või 3D-olemid, mis kujutavad (suhtlusprotokolli kaudu) muutuvat taktikalist olukorda   

Serveritaristule üle viidud informatsioonivahetust saab saata tööpiirkonda või tööpiirkonnast, võimaldades sündmuskoha piltide tegemist tavapäraste nutitelefonide/tahvlitega ning nende jagamist kriisikeskusega, mida kuvatakse otse ja võimalusel liidetakse 3D vaatega (täiendatud reaalsus). 

See võimaldab ka teha päringuid ja märgistada maastiku (kaugus, kõrgus, pindala , profiillõige, otsenähtavus, sihtmärkide määramise tööriistad ja joonistamis- või värvimisfunktsioonid), et toetada otsuste tegemiseks vajalikku maastiku analüüsi kui ka tegeliku olukorra paremat hindamist vastavat kellaaega arvesse võttes (dünaamilised tuled ja varjud) kui ka päeva ilmastikuolusid muutuvate parameetrite kaudu (24-tunnine ööpäeva tsükkel ja dünaamilised funktsioonid ilma haldamiseks). 

Related CM functions

Tagage olukorrateadlikkus, jagage üldist operatiivkuva (COP)

vieWTerra Evolution on planeet Maa 4D-vaatur, kui ka & andmevarade integreerimise ja arendamise platvorm.

Seda GIS-tööriista kasutatakse C3 või C4ISR süsteemides & ning see võimaldab genereerid reaalajas põhjalikke globaalseid 3D pilte. See pakub väga kognitiivset keskkonda 4D ühise operatsioonipildi kuvamiseks ja mõõtetööriistu otsuste langetamise toetamiseks, võimaldades andmete integratsiooni erinevatest kui ka kokkusobimatutest andmeallikatest ning kriisile etapis jälgida liikuvaid üksuseid.
See pakub väga realistlikku 3D-vaadet ükskõik millisest arvukate georuumiliste andmete ja varadega täiendatud kriisipiirkonnast, kas kasutades programmi poolt pakutavaid andmeid (nagu globaalsed geograafilised nimed, ligipääs OGC-ühilduvatele WMS-WMTS andmevoogudele/2D-kaartidele, mis katavad 3D-maastikukaarti) või andmeid,  mis on sisestatud kriisile reageerijate poolt kas valmisoleku etapis või reaalajas reageerimise etapis, mille käigus sisestatakse:

-shapefile'id, knopkad, sildid, viited maamärkidele, teed, jõed jne või kindlad ohutsoonid, vahendite asukohad, asutused jne)

- kohalikud 2D GeoTIFF kaardid (kohalikke 2D kaarte kasutatakse ülekattena: soojuskaardid, katastroofikaardid, leviku mudelid...)

- tegevuspiirkonnast pärinev geograafilise tähistusega multimeediasisu (fotod, videod, heli, PDF andmed:  aruanded, juhised, kaardid, diagrammid)

- liikuvad ikoonid või 3D-olemid, mis kujutavad (suhtlusprotokolli kaudu) muutuvat taktikalist olukorda   

Serveritaristule üle viidud informatsioonivahetust saab saata tööpiirkonda või tööpiirkonnast, võimaldades sündmuskoha piltide tegemist tavapäraste nutitelefonide/tahvlitega ning nende jagamist kriisikeskusega, mida kuvatakse otse ja võimalusel liidetakse 3D vaatega (täiendatud reaalsus). 

See võimaldab ka teha päringuid ja märgistada maastiku (kaugus, kõrgus, pindala , profiillõige, otsenähtavus, sihtmärkide määramise tööriistad ja joonistamis- või värvimisfunktsioonid), et toetada otsuste tegemiseks vajalikku maastiku analüüsi kui ka tegeliku olukorra paremat hindamist vastavat kellaaega arvesse võttes (dünaamilised tuled ja varjud) kui ka päeva ilmastikuolusid muutuvate parameetrite kaudu (24-tunnine ööpäeva tsükkel ja dünaamilised funktsioonid ilma haldamiseks). 

Related CM functions

Toetage juhtimise, kontrolli ja kooskõlastuse otsuste langetamist

vieWTerra Evolution on planeet Maa 4D-vaatur, kui ka & andmevarade integreerimise ja arendamise platvorm.

Seda GIS-tööriista kasutatakse C3 või C4ISR süsteemides & ning see võimaldab genereerid reaalajas põhjalikke globaalseid 3D pilte. See pakub väga kognitiivset keskkonda 4D ühise operatsioonipildi kuvamiseks ja mõõtetööriistu otsuste langetamise toetamiseks, võimaldades andmete integratsiooni erinevatest kui ka kokkusobimatutest andmeallikatest ning kriisile etapis jälgida liikuvaid üksuseid.
See pakub väga realistlikku 3D-vaadet ükskõik millisest arvukate georuumiliste andmete ja varadega täiendatud kriisipiirkonnast, kas kasutades programmi poolt pakutavaid andmeid (nagu globaalsed geograafilised nimed, ligipääs OGC-ühilduvatele WMS-WMTS andmevoogudele/2D-kaartidele, mis katavad 3D-maastikukaarti) või andmeid,  mis on sisestatud kriisile reageerijate poolt kas valmisoleku etapis või reaalajas reageerimise etapis, mille käigus sisestatakse:

- shapefile'id, knopkad, sildid, viited maamärkidele, teed, jõed jne või kindlad ohutsoonid, vahendite asukohad, asutused jne)

- kohalikud 2D GeoTIFF kaardid (kohalikke 2D kaarte kasutatakse ülekattena: soojuskaardid, katastroofikaardid, leviku mudelid...)

- tegevuspiirkonnast pärinev geograafilise tähistusega multimeediasisu (fotod, videod, heli, PDF andmed:  aruanded, juhised, kaardid, diagrammid)

- liikuvad ikoonid või 3D-olemid, mis kujutavad (suhtlusprotokolli kaudu) muutuvat taktikalist olukorda  

Serveritaristule üle viidud informatsioonivahetust saab saata tööpiirkonda või tööpiirkonnast, võimaldades sündmuskoha piltide tegemist tavapäraste nutitelefonide/tahvlitega ning nende jagamist kriisikeskusega, mida kuvatakse otse ja võimalusel liidetakse 3D vaatega (täiendatud reaalsus). 

See võimaldab ka teha päringuid ja märgistada maastiku (kaugus, kõrgus, pindala , profiillõige, otsenähtavus, sihtmärkide määramise tööriistad ja joonistamis- või värvimisfunktsioonid), et toetada otsuste tegemiseks vajalikku maastiku analüüsi kui ka tegeliku olukorra paremat hindamist vastavat kellaaega arvesse võttes (dünaamilised tuled ja varjud) kui ka päeva ilmastikuolusid muutuvate parameetrite kaudu (24-tunnine ööpäeva tsükkel ja dünaamilised funktsioonid ilma haldamiseks). 

Kuna tegu on aegsõltuva süsteemiga, siis võimaldab see kriisiolukorra registreerimist ja taasesitamist täpselt samades tingimustes ning võimaldab ajaühikut kiirendades samade stseenide/stsenaariumite vaatamist lühema aja jooksul.    

 

Related CM functions

Use of virtual reality to enhance preparedness for large scale evacuation

vieWTerra Evolution is a 4D Earth Viewer as well as a data & assets integration and development platform for both GIS & Simulation purposes.

It can be used first to produce a synthetic 3D/4D representation of any real-world location on Earth, based on the integration, into original procedural terrain rendering algorithms, of remotely-sensed or in-situ acquired datasets (Earth Observation satellite or local aerial or ground-acquired datasets). It can then be used to model any type of 3D scene and create custom scenarios, at their real-world location, using multiple static and dynamic objects already provided in the (user-expandable) vieWTerra Evolution 500+ Bank of 3D Objects and Textures, via simple drag and drop into the 3D scene (buildings, tents, roads, lights, power lines, ...,) and animating the scene by using user-controllable entities from the (user-expandable) Entities Menu (satellites, UAVs, helicopters, planes, vehicles, rescue personel on the ground...).

Depending on the needs, these entities can be either be used directly by navigating/piloting a chosen entity in real-time into the 3D scene, assigned to a given predefined trajectory in order to simulate events in the Crisis Preparedness phase or follow the actual moves of real-world assets at their real-world location in the Crisis Response phase (e.g. display real-time tracking of rescue units), via communication protocol.  

It also features collapsing of the provided virtual 3D synthetic environment view and real-world imaging capabilities, therefore allowing "Augmented 3D": allowing the draping of live- acquired satellite or drone Imagery feed as well as displaying geotagged, georiented photos into the virtual 3D environment and allowing mixed view using transparency. It presents the same overlay capabilities with 2D maps assets such as e.g. Copernicus EMS disaster maps, alllowing for potential large-scale assessment and evacuation plans designing. 

It also provides potential for modyfying the terrain environment itself, and allowing the triggering events and recording of events through time (e.g. running proof-of concept simulation of global water rise, simulating different hazards from a purely visual standpoint, for e.g. easy to grasp communication towards vulnerable population, but which could be attached to scientific calculations for predictive analysis). 

vieWTerra Evolution can therefore be used as a global GIS system also presenting distributed simulation capabilities, for building ILVC simulations for Training and Exercise building purposes or implemented in C4ISR systems. It can be either used perfectly off-line (on PC, laptops or Windows tablets, using cache for possible use out-in-the-field also), or on-line (Internet, cloud-based, or Intranet private server), in order to allow the sharing of information and assets between multiple stakeholders, this without any area coverage limitations, for potentially large scale, cross-border evacuation purposes. 

 

Related CM functions

Illustrations
vieWTerra Evolution 4D Earth Viewer, andmete integreerimise ja arendamise platvorm
vieWTerra Evolution 4D Earth Viewer, andmete integreerimise ja arendamise platvorm
vieWTerra Evolution 4D Earth Viewer, andmete integreerimise ja arendamise platvorm
vieWTerra Evolution 4D Earth Viewer, andmete integreerimise ja arendamise platvorm
vieWTerra Mobile 3D Earth Vieweri rakendus
vieWTerra Evolution Trial Austria1
vieWTerra Evolution lõplik demo
vieWTerra Evolution lõplik demo
vieWTerra Evolution Trial Austria3
vieWTerra Evolution Trial Austria4
vieWTerra Evolution Trial Austria5
vieWTerra Evolution maastiku profiili tööriist
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Video illustrations
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.