Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
PROCeed Laboratory toetab otsustajaid parimate lahenduste valimisel, simuleerides otsuste ja sündmuste tagajärgi, mis põhinevad eelnevalt määratletud põhjus-tagajärg reeglitel.

PROCeed Laboratory võimaldab komandöridel: 1) teha kindlaks ohustatud piirkond ja ohustatud kriitiline infrastruktuur, 2) hinnata realiseerunud ohu mõju kriitilise tähtsusega infrastruktuuri elementidele, 3) tunnistada nendevahelist vastastikust seotust, 4) saada ülevaade võimalikest tegevussuundadest. PROCeed Labi kõige olulisem funktsioon näitab, kuidas komandöride otsused võivad tulevast tegevuskava mõjutada. 
PROCeed Laboratory on mõeldud kasutamiseks missiooni kavandamisel kriisi reageerimise faasis. Selles etapis võib see aidata juhtidel (või muudel otsustajatel) lahendada paljusid eeldatavaid dilemmasid, nt meetmete prioriteetide seadmine, piiratud ressursside suunamise viisi valimine, tõhusama tegutsemisviisi valimine.

Supported Use Cases

Kriisiohje otsuste tegemine pärast analüüsi PROCeed Laboratory's

Algatav osaleja

Taktikalise taseme osaleja(otsustaja/juht)

Osalevad isikud

Taktikalise taseme osaleja(juhtimise, kontrolli ja koordineerimise keskus)

Eesmärk

Viin ohvrite arvu haiglapatsientide hulgas miinimumini

Eeldused

 • Siedrechti haigla:
  • 1200 patsienti
  • 200 patsienti intensiivravis
 • Mervede jõgi: veetase tõuseb ohtlikult
 • Evakueerimismeeskond: aktiveeritud
 • Evakuatsiooniressursid: saadaval
 • Kütuseveok: saadaval 
 • Mervede jõgi: tammid purunevad

Toimingute järjestus

Toimingu nr

Osaleja

Süsteem

1

Saab teada, et Crayestaini trafojaam üleujutuse tõttu ei tööta

Üldine operatiivkuva

2

Simuleerib, millised on elektrivarustuse katkemise võimalikud tagajärjed.

Saab aru, et see võib Sliedrechti haiglat mõjutada.

PROCeed Laboratory

3

Käsk haigla evakueerimiseks

Ülesannete jagamise rakendus

4

Saab teada, et Sliedrechti elamurajoonis pole elektrit

Üldine operatiivkuva

5

Saab teada, et Sliedrechti haigla hakkas kasutama varutoidet

Üldine operatiivkuva või kõnesidesüsteem

6

Saab teate, et patsientide evakueerimine on alanud.

Üldine operatiivkuva, kõnesidesüsteem või aruandlussüsteem

7

Saab teada, et toite taastamine võtab vähemalt 10 tundi

Üldine operatiivkuva või kõnesidesüsteem

8

Simuleerib evakuatsiooni toimumist ja lõpptulemust.

Saab teada, et 6 tunni jooksul on haigla elektrisüsteemi kütus otsas ja evakueerimine ei pruugi õnnestuda paljude intensiivravi patsientide puhul; tegelikult võivad nad surra.

PROCeed Laboratory

9

Saadab haiglasse kütuseauto

Ülesannete jagamise rakendus

10

Ta saab teavet selle kohta, et kütuseauto saabus haiglasse ja andis piisavalt kütust, et varusüsteem järgmised 48 tundi töös hoida

Üldine operatiivkuva või kõnesidesüsteem

11

Saab teavet evakueerimise lõppemise kohta; 1180 patsienti on evakueeritud; ülejäänud 20 patsienti pole lubatud evakueeruda

Üldine operatiivkuva, kõnesidesüsteem või aruandlussüsteem

12

Saab teada, et vool on tagasi

Üldine operatiivkuva

Erandid

Taktikalisel tasemel osaleja ei tohi evakueerimisjuhiseid anda

Järgsed tingimused

 

Ükski haigla patsient ei surnud.

Reeglid

Osaleja teeb otsuseid, simuleerides võimalikke sündmuste käike ja hinnates otsuste lõplikke tagajärgi.

Edukriteeriumid

Vastuvõetud otsuste üldine mõju on parem kui 2. testjuhtumil.

Related CM functions

Kriisiohje otsuste tegemine intuitiivselt (ilma simulaatorita)

Algatav osaleja

Taktikalise taseme osaleja(otsustaja/juht)

Osalevad isikud

Taktikalise taseme osaleja(juhtimise, kontrolli ja koordineerimise keskus)

Eesmärk

Viin ohvrite arvu haiglapatsientide hulgas miinimumini

Eeldused

 • Siedrechti haigla:
  • 1200 patsienti
  • 200 patsienti intensiivravis
 • Mervede jõgi: veetase tõuseb ohtlikult
 • Evakueerimismeeskond: aktiveeritud
 • Evakuatsiooniressursid: saadaval
 • Kütuseveok: saadaval 
 • Mervede jõgi: tammid purunevad

Toimingute järjestus

Toimingu nr

Osaleja

Süsteem

1

Saab teada, et Crayestaini trafojaam üleujutuse tõttu ei tööta

Üldine operatiivkuva

2

Saab teada, et Sliedrechti elamurajoonis pole elektrit

Üldine operatiivkuva

3

Saab teada, et Sliedrechti haigla hakkas kasutama varutoidet

Üldine operatiivkuva või kõneside süsteem

4

Käsk haigla evakueerimiseks

Ülesannete jagamise rakendus

5

Saab teada, et toite taastamine võtab vähemalt 10 tundi

Üldine operatiivkuva või kõneside süsteem

6

Saab teate, et patsientide evakueerimine on alanud.

Üldine operatiivkuva, sidesüsteem või aruandlussüsteem

7

Ta saab teada, et haigla elektrisüsteemi kütus on otsas; elu toetavaid seadmeid vajavad patsiendid võivad peagi surra.

Operatiivkuva või kõnesidesüsteem

 

Erandid

Taktikaline osaleja ei või intuitsioonist tingituna evakuatsiooni varem alustada

Taktikaline osaleja võib intuitsioonist tingituna saata kütuseauto haiglasse

Järeltingimused

Umbes 150 haigla patsienti suri.

Reeglid

Osaleja võtab otsuse vastu võttes arvesse operatiivkuvalt saadud informatsiooni ja intuitsiooni

 

Toetatud kriisiohje funktsioonid

toetab järgnevaid funktsioone juhtimise, kontrolli ja koordineerimise tegevusalas:

 • Otsustajatele pakkuda erinevaid võimalusi,näiteks tegevussuundasid, prioriteete, ressursside jaotust kui ka teavet teiste koheste tegevuste kohta

Põhjendus:võimalike sündmuste ahelate modelleerimine ja visualiseerimine võimaldab konkreetses kriisiolukorras kriisiohje otsustajal tuvastada õiged omadused, jaotada tõhusalt ressursse ja pakkuda välja optimaalsed tegevussuunad

 • Hallata ressursse esmatähtsate ülesannetega toimetulemiseks

Põhjendus: bRessursside kasutuselevõtu alternatiivsete viiside simuleerimine - otsustaja kriisiohjes saab jälgida nende otsuste võimalikke tagajärgi ja hallata ressursse vastavalt prioriteetidele

Related CM functions

PROCeed Laboratory tegevustik

PROCeed Laboratory sisaldab praegu nelja erinevat kasutusvalmis mudelit, nt:

Ohtlike materjalide tõttu põhjustatud rongi rööbastelt mahasõitmine ja tulekahju Belgia ja Saksamaa piiril - osalevad Rahvusvaheline Raudteede Liit, DB Security ettevõtte üksus, Infrabel, Aacheni tuletõrje, Saksamaa föderaalpolitsei, Saksamaa hädaabiteenistused ning Saksamaa ja Belgia kodanikukaitse;

Üleujutused Hollandis - osalevad Lõuna-Hollandi Lõuna ohutuspiirkond, ohutuspiirkond, veeamet, riigi valitsus, omavalitsused, Drinkwater & Energy tarnijad, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ettevõtted& telekommunikatsioonioperaatorid, transport & logistika;

Mereintsident Soomes - osalevad Soome Keskkonnainstituut, Soome piirivalve,& toll, Soome merevägi, Soome Meteoroloogiainstituut, Helsingi sadam, Helsingi päästeteenistus, Soome transpordiohutuse agentuur, Soome Transpordiagentuur, naftaettevõte, VTT;

Üleujutus Kreekas - osalevad tuletõrjeteenistused EMAK 1i ja Diikisi Ditikis Attikis, Ateena kesklinna piirkonna Attica piirkondlik omavalitsus, tsiviilkaitse peasekretär, ühtne toimetulekutoetuste ja ühekordsete hüvitiste fond, rahandusministri asetäitja, Euroopa Parlament, Nireus Aquaculture, riiklik pank, Kreeka turismi konföderatsioon, tarbekaubanduse ettevõtetest Johnson & Johnson Group.

Neid mudeleid kasutati koos praktikutega projektide PREPICT ja NEPTUNE EU demonstreerimisel.

TOIMIMISVIISID

Järgnevad kuvatõmmised illustreerivad valitud toiminguid, mida saab teha kasutades PROCeed Laboratory rakendust, nt tegevused nagu sirvimine, objektide ja stsenaariumite .

Sirvimise režiim

Selles režiimis saab kasutaja näha teavet objektide ja nende omaduste kohta. Ülaltoodud joonisel on vasakpoolses menüüs valitud Crayesteini elektritransfo alajaam. Selle objekti atribuute võib näha, nt asukohta, üldist olekut, tööseisundit, telekommunikatsiooni kättesaadavust.

Objekti haldusrežiim

Objekti haldusrežiimi olekus saab kasutaja objekti atribuute muuta. Ülaltoodud joonisel on vasakpoolses menüüs valitud Sliedrechti elektrijaam. Kasutaja saab muuta nende objektide omadusi, nt nime, kirjeldust, tööseisundit, üldist olekut.

Stsenaariumihaldusrežiim

Selles režiimis saab kasutaja analüüsida alternatiivseid tegevussuundi. Kasutaja saab simulatsiooni alustada, klõpsates nupul START. Ajaskaalal on kasutaja jaoks märgitud ka sündmused ja otsustuspunktid. Pärast simulatsiooni alustamist puutub kasutaja kokku otsustuspunktiga ja peab otsustama, kas analüüsida alternatiivset olukorda või minna edasi. Küsimuste vastused määratlevad sündmuste jada ja kaskaadiefektid, mida kasutaja saab analüüsida. Simulatsiooni ajal saab kasutaja stsenaariumis vabalt edasi ja tagasi liikuda. Ajaskaalal oleva juhtnupu abil saab kasutaja tagasi minna ja alternatiivse olukorra testimiseks proovida vastata küsimusele teisiti. 

Related CM functions

Tegevuslugu vastavuses õppuse „The Netherlands“ stsenaariumiga

KES? taktikalise taseme osaleja (otsustaja/juht)
•KUST? organisatsioonist (juhtimis-, kontrolli- ja koordineerimiskeskusest)
•MIDA? koordineerida tõhusalt reageerimist laiaulatuslike kriiside korral, kasutades piiratud ressursse
•MILLEKS? ohvrite arv ja kahjud oleks viidud miinimumini

Related CM functions

Illustrations
Jätkake Laboratory liidesega
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.