Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
XVR kriisimeedia abil saate koolitada, kuidas kriisiolukorras juhtida ja jälgida suhtlust meediates, sotsiaalmeedias ja sisekommunikatsiooni allikates.

Osalejad võivad varieeruda intsidentide juhtidest kriisimeeskondadeni ning realistlike kommunikatsioonimeediate simuleerimise kaudu seisavad nad silmitsi teabe ja kommunikatsiooni liikumisega.

Juhendajad ja treeningpersonal saavad ettevalmistada mitut tüüpi väljamõeldud, kontrollitud suhtluskanaleid (nt uudistekanal või ajaleht, sotsiaalmeedia kanalid, e-kirjad, vestlusrakendused ja kriisireguleerimissüsteemid) ning panna need välja nägema nagu reaalse maailma kanalid (nt sotsiaalmeedia näeb välja nagu päris sotsiaalmeedia). Neid meediakanaleid saab eeltäita treeningu alguses saadaolevate sõnumite, piltide, videote ja failidega, ning sisuga, mis muutub õppuse ajal osalejatele kättesaadavaks. Need juhendajad kontrollivad harjutuse ajal, kui antud andmed muutuvad kättesaadavaks, lihtsa peitetoimingu abil või keerukate sündmuste käivitamisega. Muidugi saavad instruktorid ja võtmerolli omavad isikud õppuse läbiviimise ajal lisada ka uusi sõnumeid ja visuaale. Lisaks on treeningut läbiviival personalil täielik kontroll aja liikumise kiiruse üle treeningu ajal (nt paus või aja edasikerimine).

Juhendajad määravad, millistel osalejatel on juurdepääs millisele meediale. Seeläbi simuleeritakse osalejate teabepositsioonide erinevust (nt politseil on rohkem teavet, mis on kättesaadav ainult neile). Neid meediakanaleid kasutades peaksid osalejad analüüsima neile kättesaadavat teavet ja kasutama neid kanaleid üksteisega ja välismaailmaga suhtlemiseks.

Supported Use Cases

Simuleerige erinevate kanalite kaudu levivaid uudiseid

Juhendajad ja treeningpersonal saavad ettevalmistada mitut tüüpi väljamõeldud, kontrollitud suhtluskanaleid (nt uudistekanal või ajaleht, sotsiaalmeedia kanalid, e-kirjad, vestlusrakendused ja kriisireguleerimissüsteemid) ning panna need välja nägema nagu reaalse maailma kanalid (nt sotsiaalmeedia näeb välja nagu päris sotsiaalmeedia). Neid meediakanaleid saab eeltäita treeningu alguses saadaolevate sõnumite, piltide, videote ja failidega, ning sisuga, mis muutub õppuse ajal osalejatele kättesaadavaks.

Need juhendajad kontrollivad harjutuse ajal, kui antud andmed muutuvad kättesaadavaks, lihtsa peitetoimingu abil või keerukate sündmuste käivitamisega. Muidugi saavad instruktorid ja võtmerolli omavad isikud õppuse läbiviimise ajal lisada ka uusi sõnumeid ja visuaale. Lisaks on treeningut läbiviival personalil täielik kontroll aja liikumise kiiruse üle treeningu ajal (nt paus või aja edasikerimine).

Related CM functions

Treenige otsuste vastuvõtmist ja suhtlust olemasoleva teabe põhjal

XVR Crisis Media oskab hädaolukorras simuleerida eri kanalitest kulgevat infovoogu. Koolitusel osalejaid saab õpetada neile kättesaadava teabe kriitiliset hindamist, teiste sidusrühmadega suhtlemist ja selle teabe põhjal otsuste tegemist.

Koolitus on realistlik selles mõttes, et erinevatele kasutajarühmadele saab teha kättesaadavaks erinevad infokanalid. Näiteks võib politseil olla juurdepääs teabele, mis pole teistele osalejatele hõlpsasti kättesaadav. Lisaks võib osa teabest olla ebaoluline või isegi eksitav.

Related CM functions

Illustrations
XVR Crisis Media kasutuses hädaolukordade ohjamise õppusel
Video illustrations

 

 

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.