This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Stsenaariumi järgi võimaldatud psühholoogilise esmaabi koolitus hõlmab teadmisi psühholoogilise esmaabi olemuse kohta, juhiseid psühholoogilise esmaabi täitmiseks ja kogemuslikku koolituspaketti.

Selle lahenduse on tööriistad, mis hõlmavad Maailma Terviseorganisatsiooni psühholoogilise esmaabi põhimõtteid - „vaata, kuula, seosta“ a) sissejuhatus psühholoogilisse esmaabisse brožüürina, b) juhised kriisijärgselt töötajate ja vabatahtlike eest hoolitsemiseks, c) poliitikakujundajate seisukoht ja d) ühepäevane psühholoogilise esmaabi koolituspakett esmareageerijatele ja teine ühepäevane psühholoogilise esmaabi meeskonnajuhtidele ja juhtidele vabatahtlike ja spontaansete vabatahtlike juhtimiseks.

Koolitustel kasutatakse kogemuslikku õpet ning koolitatavad harjutavad rollimänge, arvestades erinevate olukordadega. Kõik koolitused kasutavad tegevuslugusid ja -stsenaariumeid. Stsenaariumid on skripteeritud ja neid saavad avada osalejad või digitaalsed lahendused nagu XVR. Materjalid on välja töötanud Rahvusvaheline Punase Risti Punase Poolkuu Seltside Föderatsiooni psühhosotsiaalse toe tugikeskus. Need käsitlevad Punase Risti Punase Poolkuu liikumise ja teiste humanitaarabiga ning vabatahtlikega seotud kriisireageerimisorganisatsioonide vajadusi, et luua suutlikkus pakkuda psühholoogilist esmaabi kriisist mõjutatud inimestele ning hoolitseda kriisijärgselt personali ja vabatahtlike eest. Materjalid põhinevad Punase Risti Punase Poolkuu personali ja vabatahtlike laialdasetel kogemustel ja praktikal kogu maailmas, need on teaduspõhised ja hõlmavad rahvusvahelisi juhiseid ja standardeid.

Supported Use Cases

Psühholoogilise esmaabi 1-päevane õppus esmareageerijatele/spontaansetele vabatahtlikele

See ühepäevane psühholoogilise esmaabi esmareageerijatele ja spontaansetele vabatahtlikele annab koolitatavatele põhiteadmised, pädevused ja enesekindluse, et pakkuda kvaliteetset psühholoogilist esmaabi inimestele, kes on kriisiolukorras tugevalt kannatanud.

Koolituse põhikomponendid on järgmised:

1: Teadmised PFA kvaliteedi

2 vaatamise, kuulamise ja seostamise põhimõtetest: Vaatamise printsiibi rakendamise seanss: Pärast seanssi teab osaleja, kuidas kõigepealt tagada enda ja teiste turvalisus, hinnata, abi vajadust, kontrollida füüsilisi vigastusi ja emotsionaalseid reaktsioone ning seejärel hakata leidma lisateavet juhtunu kohta ning hinnata koheseid põhilisi ja praktilisi vajadusi.

Kuulamise põhimõtte harjutamiseks mõeldud seanss: Pärast seanssi saavad osalejad aru, kuidas end tutvustada, kuidas hätta sattunud inimest rahustada ning kuidas harjutada aktiivset kuulamist ja kasulike küsimuste esitamist.

4: Seanss põhimõtte „Sidumine“ harjutamiseks: Osalejad õpivad, kuidas lahendada tuvastatud praktilisi vajadusi ja siduda mõjutatud inimesed asjakohase toe, teabe ja teenustega

5: Kokkuvõte: Rollimängu stsenaariumi korral, kus osalejad reageerivad ja suhtlevad viisil, mis aitab neil harjutada kõigi VAATA, KUULA, SEO oskuste ühendamist.

Related CM functions

1-päevane psühholoogilise esmaabi koolitus teemal juhuslikud vabatahtlikud liidritele ja juhtidele

Uuenduslik õppekava, mis ühendab spontaansete vabatahtlikega tegelevate organisatsioonide meeskonnajuhtide psühholoogilise esmaabi oskused ja juhtimisoskused, sealhulgas 

1: psühholoogilise esmaabi põhimõtte „vaata, kuula, seosta“ kordamine

2: oskused ja tööriistad vabatahtlike abistamiseks

3: sessioonid võimusuhete/juhtimisdünaamika ja oskuste teemal, kuidas käsitleda positiivselt spetsiifilisi probleeme, mis tekivad siis, kui hästi koolitatud ja organisatsiooniliselt struktureeritud juhid töötavad väljaõppeta/organisatsioonivälise osaga

Related CM functions

Illustrations
Psühholoogiline esmaabi on meetod hätta sattunud inimeste abistamiseks nii, et nad tunneksid end väljakutsetega toimetulemisel rahulikult ja toetatutena.
Psühholoogiline esmaabi põhineb hättasattunud inimeste eest hoolitsemisel. See hõlmab tähelepanu pööramist inimese aktiivse kuulamise reaktsioonidele ja vajaduse korral praktilise abi pakkumisele, nagu probleemide lahendamisele põhivajaduste rahuldamiseks.
Horvaatias üleujutuste tõttu ümberasustatud perede toetamine. Psühhosotsiaalse toe pakkumine võib tähendada ka lastele mänguruumi loomist, et nad saaksid tunda rõõmu keerulises olukorras
Kriisidele reageerivad töötajad ja vabatahtlikud on sageli kriisiolukorra poolt mõjutatavate kogukondade liikmed.  Selles kaksikrollis töötavad nad sageli pikki tunde keerulises keskkonnas. Neil võib olla keeruline saada heaolu säilitamiseks vajaolevat puhkust ning lisaks sellele on neil sageli väga kõrged ootused iseenda suhtes. Neid peaksid toetama organisatsioonid, mille heaks nad töötavad. Selle toe üks element on neile ja nende juhtidele psühholoogilise esmaabi õpetamine.
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.