This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Tarkvara sündmuste, intsidentide, hädaolukordade, kriiside või katastroofide koordineerijate või juhtide toetamiseks.

See platvorm – EMApp – (rakendus & Command Centre Module) toetab esmareageerijaid, intsidendi juhte, kriisijuhte & sündmuste korraldajaid intsidentide/sündmuste tõhusamal koordineerimisel, teiste kolleegide, ülemuste ja erinevate teenustega tõhusamal suhtlemisel ja aruannete kiiremal ja täpsemal koostamisel.

Supported Use Cases

Hädaolukordade ohjamise rakendus ja platvorm päästetöötajate ning päästetööde juhi võimestamiseks!

Selle rakenduse loomise eesmärgiks oli intsidentide haldamise fookuse suunamine tagasi inimestele, kes „reaalselt“ sündmustele ja intsidentidele reageerivad.

Rakenduse EMApp filosoofia on:

  • treeni nagu tegutsed, tegutse nagu treenid;

  • järgi põhimõtet K.I.S.S (keep it simple, stupid).;

  • tee seda, milles oled parim;

  • väldi maksimaalses ulatuses „uusi“ protseduure, kavasid ja tegevusi;

Eelpool kirjeldatut järgides anname juhtimise tagasi intsidentide juhtidele, kriisijuhtidele, esmareageerijatele jne. Sedasi saavad nemad uuesti keskenduda enda reaktsioonidele ja välitööde ülesannete koordineerimisele vastavalt oma haridusele, koolitusele ja kogemustele selle asemel, et täita kontroll-loendeid, malle või taluda aruannete esitamise survet.

Related CM functions

Illustrations
Hädaolukordade ohjamise rakendus ja platvorm
Video illustrations
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.