Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Vaaturi Real Time Flood Risk Assessment riskiteave kuvatakse vastavalt reaalsele olukorrale (mõõtmiste abil) ja järgmiste päevade prognoosidele, kasutades kõigi igapäevaste operatsiooniliste tööprotsesside jaoks ühte tõese teabe allikat.

Vaaturi Real Time Flood Assessment riskiteave kuvatakse vastavalt reaalsele olukorrale (mõõtmiste abil) ja järgmiste päevade prognoosidele. Teave koondatakse:

 • Veetasemete järgi: mõõdetud ja prognoositud veetasemed erinevates asukohtades ja nende transleerimine tammide hüdrauliliseks koormuseks (sh tuul ja lained) teatud asukohtades.
 • Tammid: Tammi saab vastavalt karakteristikutele jaotada erinevateks sektsioonideks. Iga tammi sektsiooni puhul kirjeldatakse karakteristikuid, mis määratlevad tammi tugevuse.
 • Tsoonid: piirkonna tingimuslik risk kvantifitseeritakse üleujutuste stsenaariumite ja rikete tõenäosuste alusel. Piirkonna saab jaotada erinevateks tsoonideks, näiteks vastavalt postiindeksile. Tingimuslik risk kvantifitseeritakse tingimusliku majandusriskina, tingimusliku riskina inimestele, tingimusliku ohvrite hulgana ja kohaliku üleujutuse tõenäosusena. Joonisel 4 on toodud näide tingimuslikust riskist postiindeksi järgi.
 • Meetmed: iga tammi jaoks saab ette valmistada teegi erinevate ebakindluse kõveratega, mis kirjeldavad meetmete tõhusust. Näiteks saab tammi kõrgust reguleerida vastavalt murukatte kihile jne.
 • Inimeste teostatavad hinnangud (eksperdihinnangud): rikete tõenäosus, näiteks üleujutuste tagajärjed, on korrigeeritavad vastavalt inimeste teostatud hinnangute kallutatusele. Seetõttu saab kasutada mõõtmisi, välikontrolle, kaugandurite andmeid ja andmetöötluse tehnikaid.

Kogu saadavalolev teave on kogutud vaaturisse Real Time Flood Risk Assessment, mida saab kasutada tammide rikete ja seotud riskide (mõju) tõenäosuse määratlemiseks. Õppimise, valideerimise ja varahalduse eesmärgil saab määratleda ka sünteetilised „mis oleks, kui“ sündmused (veetasemed). Need sünteetilised sündmused võivad kirjeldada potentsiaalseid või ajaloolisi üleujutusi.

Vaatur Real Time Flood Risk Assessment on kasulik võimalike meetmete üle peetavate arutelude puhul. See aitab ekspertidel väljendada arvamust ja annab ülevaate keerukasse omavaheliste seostega süsteemi. Ekspertidel võivad vajalikud teadmised juba olemas olla, aga selle meetodi kasutamisel on need kaardi ja visuaalide abil nähtavad ka teistele meeskonnas osalevatele ekspertidele, kes saavad neid kriisiolukorras kasutada.

Supported Use Cases

Üleujutusriski eksperdihinnang, Budapest (Ungari)

Kogu Györi (Danube, Budapestist ülesvoolu) piirkonda puudutav teave on kogutud reaalajas riskihindamise vaaturisse, mida saab kasutada, et määratleda tammide purunemise ja seotud riskide (mõju) hindamiseks. Pärast osalejate lühikest tutvustamist selgitatakse kohtumise eesmärki: realiseerida meetodit võetud meetmete mõju eksperthindamiseks. Selle meetodi eesmärgiks on üleujutuste riski vähendamine. Eksperdihinnangu seansi sisendi alusel näidatakse kaardil kahjustusi, ohvreid ja hukkunuid piirkondade kaupa. Protseduuri eesmärgiks on seejärel prognoosida nende meetmete (sageli tagajärgi vähendavat) mõju. See võimaldab meil hinnata organisatoorseid meetmeid vastavalt nende (kulu)tõhususele.

Related CM functions

Tammide teave Györi piirkonna kohta

Kriisiohje täiustused Rijni ja IJsseli veeametite piirkonnas (Madalmaad)

Madalmaade uute standardite tulemusel (erinevad nõuded ja uued arvutusreeglid) ei vasta Rijni ja IJsseli veeameti (WRIJ) üleujutuskaitsed enam veeohutuse standarditele. Üleujutuskaitsed tuleb uue standardiga vastavusse viia enne aastat 2050. Peale uutele standarditele ülemineku ja uute õigusaktide järgimise kohustuse vastutab WRIJ üleujutuskaitse haldurina ka üleujutuste ennetamise eest. Selle saavutamiseks hoolitsetakse üleujutuskaitse halduse, hoolduse ja õnnetuste ennetamise eest.

WRIJ töötab üleujutuste ennetamise ja reageerimiskavadega. Veeamet määratleb enda tegevuste perspektiivi eesmärgiga täita enda hoolsuskohustust katastroofidele reageerimisel kõrge veetaseme korral.

Selle kasutamise korral on käsitletud järgmist:
1. Kas veeameti võimekusest piisab veetaseme standarditega vastavusse viimiseks.
2. Kuidas veeamet saab täiustada enda tegevuste perspektiivi kõrgest veetasemest põhjustatud riskide korral.

Related CM functions

Tammide teave Lobithi piirkonna kohta
Rikke tõenäosuse indikaator

Tammide ohutustaseme hindamine veeameti Hollands Noorderkwartier (Madalmaad) puhul

Hollands Noorderkwartieri veeameti (HHNK) eesmärgiks on arendada teadmust vaaturiga Real Time Flood Assessment, mis võimaldab viia riskipõhise halduse ja hoolduse järgmisele tasemele. Teadmuse välja töötamine ja pragmaatiline rakendamine riskihindamise kasutamiseks riskijuhitud niitmishalduse programmeerimisel.

Töötatud on meetodi kallal, mis võimaldab halduse ja hoolduse prioritiseerimist veeohutuse riskide järgi. See hõlmab kontrolli ja hooldust asukohtades, kus veeohutuse riskid on haldusala suurimad ja/või hooldusülesanded eeldavad seda teiste funktsioonide jaoks (nt kujutised, teede haldus). Peale selle keskendub see meetod ka iga-aastaste kavade koostamisele vastavalt eelarvele ja halduse ning hoolduse optimeerimisele.

Related CM functions

Tammide teave Põhja-Hollandi piirkonnas
Tammide ohutustasemed

Tammi tugevus: funktsionaalne ja tehniline projekt (Madalmaad)

Veeamet uuris, milline teave peaks päästeorganisatsioonidele
saadaval olema ja millisel viisil. Sellele on lähenetud
nii organisatsiooniliselt kui ka tehniliselt. Tulemuseks oli
hoovuste ja prognoositud veetasemete visualisatsioon, millelt on näha
hoovuste ja prognoositud üleujutuste tõenäosused koos rakendatud
meetmete mõjuga ja hoovuste ning prognoositud riskide visualiseeringutega.

Related CM functions

Ülevaade tammide tugevusest
Illustrations
Vaatur Real Time Flood Risk Assessement – tammid
Vaatur Real Time Flood Risk Assessement – riskihindamine
Vaatur Real Time Flood Risk Assessement – seadistamine
Vaatur Real Time Flood Risk Assessment – ebakindluse kõverad
Vaatur Real Time Flood Risk Assessment – stsenaariumid
Vaatur Real Time Flood Risk Assessment – põua indikaator
Vaatur Real Time Flood Risk Assessment – reaalajas veetasemed
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.