This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Humanitaarne IKT-lahendus geoBingAn pakub arenevatele piirkondadele SaaS platvormi, mis on mõeldud kasutamiseks hädaabioperatsioonide keskustes

geoBingAn (hääldatakse Geo-Bing-An) tähendab Taiwani keeles - "soovin teile kõike head ja paremat". Selle uuendusliku IKT-tööriista on välja töötanud GeoThings. See võimaldab kasutajatel koguda mitmesuguseid andmeid katastroofieelse vaatluse, katastroofile reageerimise ja katastroofijärgse olukorra hindamiseks. geoBingAn töötab välimõõdistajate jaoks sama hõlpsalt, nagu nad kasutaksid Google'i vorme OpenStreetMap funktsioonidega mobiilis, mis võimaldavad vaatlustegevusel vahetult suhelda baaskaardiga ja koheselt esitada hilisema statistika jaoks geoinfosüsteemis. GeoBingAn-i SituationDesk pakub veerupõhist filtreerimist vastuseks suuremahulise sissetuleva info tulvale eri- või hädaolukorra ajal.

See tööriist võimendas rahvusvahelisi avatud standardeid ühispanustamise ja asjade interneti sensorite andmete integreerimiseks. OpenStreetMap aluskaardina teeb kogu visualiseerimise ja statistika palju selgemaks ning hõlpsamini esitatatavaks geoBingAn-i 3D GIS-põhisel platvormil.

geoBingAn teenuse on katastroofidele vastupidavuse suutlikkuse suurendamise projekti tehnilise abiprojekti raames võtnud kasutusele Aasia Arengupank, lisaks valis selle Beyond Europe projekt, QuinJunSAT ja Austria Teaduste Edendamise Agentuur (FFG). Seda teenust saavad kasutada kogukonnad, valitsusvälised organisatsioonid, mittetulundusühingud, erasektor ja valitsusasutused. Nüüd laiendatud isegi linnaplaneerimise ja arukate linnade stsenaariumi jaoks jätkusuutlikuma homse nimel.

Supported Use Cases

geoBingAn Aasia Arengupanga tehnilise assistendi nr 8884 jaoks

Projekti ADB TA8884 eesmärk on aidata pilootriikidel parandada kohalikku suutlikkust koguda ja jagada usaldusväärseid ja ajakohaseid andmeid kasutades geoBingAni IKT tööriistana kohaliku valitsuse ja kogukonna tasandil kulutõhusamal viisil, et tugevdada nende vastupanu katastroofidele ja toetada ajakohaselt katastroofijärgset reageerimist, taastamist ja ülesehitamiseks tehtud jõupingutusi. Humanitaar IKT, geoBingAn'i toel teostatakse järgmised tegevused: i) Mobiilirakenduse väljatöötamine kogukonnapõhise OSM aluskaardi koostamiseks; ii) Mobiilirakenduse väljatöötamine hoonete ja kriitiliste infrastruktuuride atribuutide andmete kogumiseks; iii) Teostada kriisi kaardistamine; iv) Kasutada kahju hindamiseks satelliidiandmeid; v) Arendada kohalikes omavalitsustes välja andmeserver ja andmehaldussüsteem.

Related CM functions

Kuidas saab IKT toetada katastroofiks valmisolekut ja sellele reageerimist?
geoBingAn kui Aasia Arengupanga projekti TA8884 humanitaar-IKT

QuinJunSAT, Beyond Europe projekt

QuinJunSAT, „olukorrateadlikkuse parandamine kriisisündmuste ajal, integreerides ühiselt hangitud andmeid Maa seireandmetega“, on rahvusvaheline projekt, mis pakub teenuseid kriisi- ja katastroofiohje valdkonnas, ühendades endas Maa seire ja ühispanustamise tehnoloogiad. Projekti rahastab Austria Teaduse Edendamise Agentuur (FFG), mis on riiklik tööstuslike uurimis- ja arendustegevuste rahastamisasutus Austrias.

Eksperimentaalse arendusprojekti eesmärk on Austria (Maa seire, infosüsteem ja ühispanustamise tehnoloogiad) ja Taiwani (sotsiaalmeedia  ja ühisloome tehnoloogiad) konsortsiumipartnerite peamiste tehnoloogilise pädevuse integreerimine spetsiaalse vastastikuse arendustegevuse ja [esitluse] kaudu, pakkudes seeläbi Austria partneritele uuendusi tehnoloogias ja suurenenud konkurentsivõimet Euroopa ja rahvusvahelisele arengule kaasaaitamisel kui ka riskijuhtimise sektori teenindamisel.

Nimelt parandab QuinJunSAT (QuinJun, 群眾 on tradistsioonilises hiina keeles sõna „rahvahulk“ hääldus) uuendusliku lähenemisviis abil suutlikkust enne kriisi, selle ajal ja pärast seda ning mille käigus integreeritakse automaatselt vabatahtlikelt saadud teave satelliidipildiga, et saada kiireid vastuseid ja täpset teavet kahjustuste kohta.

Põhiandmed kahjustatud infrastruktuuri kohta saadakse automaatselt väga kõrge resolutsiooniga satelliitkujutistelt, samal ajal vabatahtlike poolt läbi nutitelefoni rakenduse edastatud teave kinnitab või lükkab ümber  tuvastatud kahjustused, kui ka annab kriisiohjajatele potentsiaalselt asjakohast lisateavet. Meie eesmärk on parandada olemasolevat olukorrateadlikkuse pilti suurendades oluliselt kahjustatud infrastruktuuri avastamist ja kindlaksmääramist ühendades endas Maa seireandmed ühispanustades kogutud andmetega, mille tulemuseks on:

  • targem ressursside jaotus ja
  • lühemad reaktsiooniajad ja
  • madalamad abimeetmete kogukulud.

Ülalnimetatud eesmärkide saavutamiseks integreeruvad tehnoloogilised komponendid valideeritakse ja katsetatakse koos Taivani vabatahtlikega riikliku katastroofide ennetamise päeva jooksul ning neid võetakse võrdlusena aluseks turundustegevuseks Aasias, Euroopas ja mujal maailmas.

 

Related CM functions

QuinJunSAT juurutamine Taiwani riiklikul katastroofide ennetamise päeval, 21. septembril 2018
Infovoog ja QuinJunSATi arhitektuur
Kahju hindamine vabatahtlike osalejate poolt kasutades geoBingAn-i

Katastroofidele vastupidavuse tugevdamine IKT-l põhineval hädaabioperatsioonide keskuses, geoBingAn PacWave2018-e ja 2019. aasta maailma tsunamiteadlikkuse päeva kaudu

Rakendust geoBingAn tutvustati esimest korda 1. märtsil 2018 Fidžis toimunud katastroofidele reageerimise õppusel tsunamile reageerimise harjutuse ajal riigi riikliku katastroofide ohjamise ameti poolt. 2019. aasta tsunamiteadlikkuse päeval juhatati ohutult ja evakueeriti efektiivselt tänu õigele olukorra koordineerimisele geoBingAn-is umbes 730 evakueeritut PacWave2018-s ja enam kui 1700 õpilast, sealhulgas Fidži pimedate kooli õpilast.

Õppus andis katastroofi ohjamise ametnikele reaalajas teavet simuleeritud hädaolukorra kohta - alates avaliku soovituse väljaandmisest, kuni inimeste ohutu saabumiseni evakuatsioonikohtadesse. Riikliku katastroofide ohjamise ameti sõnul oli õppus märk Fidži plaanidest liikuda hädaolukordades abistamisel kosmose- ja infokommunikatsioonitehnoloogia poole.

Tsunami suhtes vastupidavuse suurendamiseks on geoBingAn suurepärane ja näitas, kuidas IKT saab inimkonna heaks töötada. IKT-põhine hädaabioperatsioonide keskus ja geoBingAn Fiji riikliku katastroofide ohjamise ameti jaoks:

- tõsta evakuatsiooniaeg Suva ühisgümnaasiumist väljumiseks ajalt 7 minutit ajale 5 minutit ja 34 sekundit

- on volitatud teadma olukorda, selle asukohta ja olekut

- suudab pakkuda riikliku hädaabioperatsioonide keskuse reageerijatele paremat suhtlust ja koordineerimist

- saab kavandada ja avaldada evakuatsioonikaardi juurdepääsuga nii veebist kui ka mobiilirakendusest

- saab hallata, mõõta aega ja läbi vaadata õppuse kulgu algusest lõpuni.

Related CM functions

Kõrvalise saare/piirkonna hoonestuse hinnang kasutades geoBingAn-i rakendust
NDMO poolt pakutavad digitaliseeritud Fidji kaardid geoBingAn-i keskkonnas
PacWave2018 ja selle tulemused koos geoBingAn-i evakuatsioonitee marsruudiga
PacWave2018 ja selle tulemused koos geoBingAn-iga varjupaiga juhtimise seisukorra kirjeldamiseks
Illustrations
Humanitaarabi IKT, geoBingAn on integreeritud teenus, mida kasutatakse reageerimiseks katastroofieelsel/-aegsel/ -järgsel ajal
NDMO ja Suva humanitaargümnaasiumi direktori arvamus geoBingAn-i kasutamisest
geoBingAn võib olla peale EOC ka linnaplaneerimise jaoks mõeldud nutikas linnaarengu komplekt!
  • 0
  • 1
  • 2
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.