This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Lahendus „Teadlikkus õhusolevast ja maapealsest olukorrast“ koosneb mitmest üksikust komponendist ja tööriistast, mis on integreeritud terviklikku süsteemi ja on valmis kasutamiseks erinevates stsenaariumides. Süsteeme saab kasutada ka ühendat

3K kaamerasüsteem

DLRi optiline 3K kaamerasüsteem võimaldab teha ja töödelda kõrge eraldusvõimega aerofotosid. See on integreeritud uurimislennukisse D-CODE, modifitseeritud Dornier Do 228 koos digitaalse autopiloodiga, mis toimib kui kaugjuhitav sõiduk. Kaamerasüsteem jäädvustab sõltuvalt lennukõrgusest 80 ruutkilomeetri suuruse ala umbes kahe minutiga, genereerib geoviidetega aerofotosid ja edastab tulemused maapealsele jaamale andmesidekanali kaudu.

Kaugjuhitav sõiduk ja U-Fly

Lennutrajektoori planeerimist ja kaugjuhtimist teostab maapealne juhtimisjaam U-Fly, mis on ühendatud kaugjuhitava sõidukiga kasutades andmesidekanalit juhtimiseks, kontrolliks ja kooskõlastuseks (C3). Kaugjuhitav sõiduk edastab aerofotosid ja saadab andmed maapealsesse süsteemi eraldiseisva kasulike andmete lingi kaudu.

Satelliidipõhise kriisiteabe keskus (ZKI)

Satelliidipõhise kriisiteabe keskus (ZKI) on ööpäevaringne teenus, mis tegutseb riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. ZKI eesmärk on maapealse vaatluse ja lisaandmete kiire hankimine, töötlemine ja analüüsimine, et koguda ajakohast teavet olukorra kohta enne katastroofiolukorda, selle ajal või pärast seda ning humanitaarkriisi või suurte sündmuste korral. Peamised kasutajarühmad on poliitilised otsustajad, vaatluskeskused ja abiorganisatsioonid.

Omandatud satelliidi- või aerofotode ning lisaandmete põhjal tuletatakse kriisiohjamiseks vajalikud infokihid ja pakutakse neid kasutamiseks näiteks vastavalt kasutajate nõudmistele vastavate geograafiliste veebiteenuste ja kaarditoodetena, kasutades ZKI-tööriista ressursse.

KeepOperational

KeepOperational ühendab endas tuletatud teabekihid maapealsete liiklusandurite andmetega. KeepOperational on DLR Traffic Data Platformi laiendus. Liiklusandmete platvorm koosneb teenuste komplektist liiklusandmete töötlemiseks ja analüüsimiseks. Koos aerofotodelt saadud infokihtiidega pakub KeepOperational liikluse analüüsi ja marsruudi kavandamise võimalusi kriisist mõjutatud infrastruktuuril.

Supported Use Cases

Juurdepääs kaugseirel põhinevatele olukorraanalüüsi toodetele

Kriisist mõjutatud piirkonnast ülevaate saamiseks ja olukorrateadlikkuse suurendamiseks pääseb juurde ka kaugseire andmetest saadud teabetoodetele, mis on katastroofide ulatuse ja potentsiaalselt mõjutatud piirkondade, inimeste, hoonete ja infrastruktuuri kohta (nt üleujutuse kaardikiht, digitaalne 2D/3D-kaart).

Related CM functions

Kriisidele reageerimise meetmete kavandamine

Minu operatsioonibaasi seadistuse kavandamiseks on kasulik omada ülevaadet kaetud operatsioonialast ja selle piirkonna võimalikest reageerimisaegadest. Päästeautode lähetuse kavandamiseks on vaja ka marsruutimistööriista, mis sisaldab infrastruktuuri hetkeseisu olukorda (olemasoleva teabe põhjal). Blokeeringuid saab sisestada infrastruktuuri kasutamiskõlbmatute osade täpsustamiseks.

Related CM functions

Katastroofi ülevaate kaugandurite andmed

Kiire ülevaate saamiseks kriisist mõjutatud piirkonnast ja situatsiooniteadlikkuse suurendamiseks võib kasutada kaugseire andmeid. Aerofotod kuvatakse kaardiekraanil peaaegu reaalajas ja need võimaldavad operaatoril saada kiire ülevaate, reageerida sihipäraselt ja tagada kogu kriisipiirkonna piltide kogumine. Seda on võimalik saavutada lennu ajal lennutrajektoori kohandamisega.

Related CM functions

Illustrations
Lahenduse ülevaade
Maapealne juhtimispost
Dornier Do 228 esitleja
Kaardistustooted on kohandatud vastavalt kriisijuhtide vajadustele
Teesulgusid ja blokeerimisi saab lisada käsitsi
Tehke kindlaks kriisi mõju juurdepääsule
DRIVER+ Trial Austria käigus tehtud digitaalse pinnamudeli ja aerofotode visualiseerimine
3D-kaardi toode kasutatud DRIVER+ õppusel Hollandis
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Video illustrations
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.