This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
LifeX COP on veebikeskne ühiskasutuslahendus, mille on välja töötanud Frequentis, et lahendada kriisiohje valdkonnas ühise operatiivpildi kitsaskohti.

LifeX COP on võimeline koguma teavet erinevatest andmeallikatest (staatilised või dünaamilised) ja esitama need kaardikeskses kasutajaliideses.

LifeX COP peamised funktsioonid on:

  • Kaardistada ohud iga geograafilise piirkonna kohta: esitab kaardil kogu sündmusega seotud teabe: juhtumid, hoiatused, ressursid, vaatlused ja andurite andmed; lisatud käsitsi ja/või automaatselt. Teave on organiseeritud kihtidena, mida saab individuaalselt muuta (kuvada/peita, sorteerida ja määrata nende läbipaistvus).
  • Tuvastage lähenevad hädaolukorrad ja tagage varajane hoiatus: COP saab välistest süsteemidest kanalite kaudu CAP sõnumid
  • Säilitage jagatud olukorrateadlikkus: Klient-server arhitektuuril põhinev teave muutub kõigile kasutajatele kohe kättesaadavaks: infokihid värskendatakse automaatselt. COP võimaldab mitmetel klientidel ligi pääseda WEB GUI-le taktikaliste ja operatsiooniliste kasutajate jaoks. Kasutajad saavad lisada juhtumiga seotud teavet (tähelepanekuid, teateid, ressursivajadust jne), mida saab jagada ülejäänud kasutajate vahel.

Teave on esitatud nii kaardivaates kui ka nimekirjavaates ning andmed on filtreeritavad ja otsitavad. Visuaalse kujunduse kohapealt on graafiline kasutajaliides väga dünaamiline, võimaldades kasutajal aknaid (kaart ja loend) mitme kuvariga juhtimiskeskuses seadistada. Tehniliselt tegeleb LifeX COP järgmiste vormingute sisendvormingutega: CAP, EDXL, EMSI

Supported Use Cases

Olukorrateadlikkuse kuvamine

Olles otsustaja katastroofiohjes soovin saada ülevaadet üldisest olukorrast (mõjutatud piirkonnad, kriitiline taristu, prognoosid ...)ning saada teavet hetkesündmuste ja reageerimistegevuse kohta (juhtumid, ohud, ressursid ja võimalused, operatsioonipiirkonnad…). Ülevaate andmed tuleb olukorrakaardil graafiliselt esitada ja andmestikud loetleda nii, et teavet oleks võimalik filtreerida ja otsida.Esitatud teave peab olema võimalikult ajakohane ja täpne. 

Related CM functions

Illustrations
Graafiline kasutajaliides (GUI)
Graafiline kasutajaliides (GUI)
  • 0
  • 1
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.