Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Veebipõhine teadmiste haldamise süsteem, mis ühendab lüngad kriisiohjes lahendustega.

Portfolio of Solutions (PoS) eesmärk on dokumenteerida kõik asjakohased võimalikud lahendused kogu Euroopas kui ka strateegilised puudujäägid viisil, mis aitab kaasa lahenduste leidmisele. PoS-i põhiomaduseks on "sarnaste lahenduste" ja „(potentsiaalselt) kitsaskohaga tegelevate lahenduste" automatiseeritud sobitamine.

Kolmandatel osapooltel soovitatakse PoS sisu osi levitada ja neid oma veebilehtedel kuvada vastavalt Creative Common Attribution 4.0 Internationali litsentsi tingimustele.

Supported Use Cases

Avastage lahendused, mis vastavad huvirühmade tegelikele vajadustele

PoS võimaldab keerukate lahenduste otsimisvõimalust,samuti lahenduste automaatset sobitamist "sarnaste lahendustega" jakriisiohje lünkadega. Kui rahuldavaid (operatiivseid) lahendusi veel pole, teavitab PoS kasutajaid praeguse teadus- ja arendustegevuse hetkeseisust.

Lisaks pakub PoS ka orgaanilisi sidemeid lahenduste ja paljude muude üksuste vahel. näiteks seob see organisatsiooni omandis olevad või tema poolt heaks kiidetud lahendused organisatsiooni kirjeldusega. Sarnased seosed eksisteerivad ühelt poolt lahenduste ja saidi kasutajate ning kriisiohjefunktsioonide ja muude asjakohaste taksonoomiate vahel.

Related CM functions

PoS seob automaatselt lahendused lünkadega

Kriisiohje lünkade määratlemine ja avaldamine

PoS sait võimaldab huvirühmadel määratleda ja avaldada nende kogukondadele huvipakkuvad lüngad.

Related CM functions

PoS aitab kaasa lahenduste otsimise hõlbustamisele

Avaldage kriisiohje lahendused

PoS võimaldab lahenduse omanikel oma pakkumised avaldada ja selgitada, kuidas need pakkumised saavad lahendada sidusrühmade vajadusi.

Related CM functions

Syndicate PoS sisu

PoS-i saab kasutada REST-veebiandmebaasina. Lisateabe saamiseks lugege läbi PoS juhend

Related CM functions

PoS REST sündikatsiooni näide

Sisu automaatne tõlge

Kogu PoS-i sisu tõlgitakse automaatselt saksa keelde, ning varsti lisatavatesse teistesse keeltesse (hollandi, itaalia, prantsuse, poola ja võib-olla veel).

Praktikute ja muude sidusrühmade jaoks tähendab see, et inglise keele ei ole eeltingimus PoS-i kasutamiseks, uuenduslike lahenduste leidmiseks ja otsustamiseks, kuidas neid riiklikus kriisireguleerimises kasutada.  Lahenduse omanikele tähendab see, et nende lahendused saavad potentsiaalsete lõppkasutajate ja muude sidusrühmade hulgas suuremat tähelepanu.

Related CM functions

Illustrations
PoS võimaldab näha lahenduse selgitust
PoSi esileht
PoS Gaps Beispiel
  • 0
  • 1
  • 2
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.