Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Sidusrühmade ja esmareageerijate organisatsioonide koostalitlusvõime ja teenuselahendused avaliku turvalisuse ning kriisi- ja katastroofide ohjamise valdkonnas.

Viimaste aastakümnete jooksul on kriisi- ja katastroofide ohjamise valdkonnas välja töötatud palju isoleeritud infotehnoloogialahendusi, mis väga konkreetselt kirjeldavad, tõlgendavad ja esitavad teavet igale organisatsioonile. Siiani on erinevatele organisatsioonidele olnud eriline väljakutse omavaheline erinevatel IT-süsteemidel põhineva teabe vahetus.

Uusohutuse teabekeskuse platvormvõimaldab sujuvat teabevahetust erinevate organisatsioonide ühendatud süsteemide (nii sõjaliste kui ka tsiviilotstarbeliste IT-süsteemide) vahel. PSH parandab katastroofide tõhusaks juhtimiseks päästeteenistuste, vabatahtlike organisatsioonide ja kodanike koostööd. See on seda olulisem, et katastroofidega toimetulekul tuleb protsessid ja töötavate töörühmade vahelised protsessid ühtlustada ja sünkroniseerida.

Uue platvormi spetsiaalne tehnoloogiline arhitektuur hõlmab turvalist ja paindlikku andmevahetust kõige erinevamate organisatsioonide vahel, ilma arvukaid sõltuvusi ja toimimishäireid tekitamata. Selline kaasaegne ja paindlik suhtlusplatvorm võib hõlpsalt eraldi kompetentsid kokku siduda ja tagada eri organisatsioonide väga turvalise ja tõhusa koostöö kriisiolukordades. Nii tagatakse täielikult automatiseeritud andmevahetus infosüsteemide vahel. See võimaldab tulevikus suuremate sündmuste ja katastroofidega veel kiiremini hakkama saada ning veel kiiremini ja täpsemini abi õigetesse kohtadesse saata.

Ohutuse teabekeskuse liidetud disain kajastab ja muu avaliku turvalisuse valdkonna vajaduste vastupidavust ja vastutuse jaotust. See tuleb eriti esile järgmistes disaini kvaliteedi tunnustes:

 • Sujuv & ühine koostalitusvõime
  • Sujuv teabevahetus turvasüsteemide (nt käsu- ja juhtimissüsteemide) vahel
  • Välised andmed ja süsteemi kontroll, mis arvestavad üksikute organisatsioonide rollide ja protsessidega
  • Tarnijast sõltumatu andmete levitaminearvestades integreeritavate allsüsteemidega
 • Vastupidav disain
  • Väliste andmete haldus ja funktsionaalsus, nt puudub keskne rike
  • Põhifunktsioonide andmete dubleerimine
  • Võrguühenduse tõrgete korral töötada võrgupartitsioonides
  • Rikkeümberlülituse juhtumite oskuslik käsitsemine:
   • Funktsionaalsete sõlmpunktide liiasus
   • Süstemaatiline teadlikkus rikke ümberlülituse sõlmpunktidest
   • Dünaamiline ümberlülituse võimekus
   • Teatejärjekorra funktsioon sõnumitele, mida ei saa edastada (kindlaksmääratud elueaga)
   • Rikkeümberlülituste ülevaatuse võimekus
 • Skaleeritavus
  • Vertikaalne skaleeritavus (funktsioonide lokaalne kordamine)
  • Horisontaalneskaleeritavus (peegeldab organisatsiooni topoloogiaid)
  • Intelligentne marsruutimine vähendab võrgukoormust
  • Tugi keerukatele süsteemi topoloogiatele ja juurdepääsu & autoriseerimisskeemid
 • Nutikas teabe levitamine
  • Arukas rakendusetasemel adresseerimine ja marsruutimine, mis levitab andmeid ainult nõutud adressaatidele (andmemajanduse põhimõtte kohapealt, järgides GDPR-i ja turvalisuse kaalutlusi)
  • Unikaalsed identifikaatorid (aadressid) rakenduse tasandil
  • Metamärgid teabe jagamiseks vastavalt topoloogilistele või organisatsioonilistele struktuuridele
  • Sildipõhine suhtlus ja adresseerimine andmevahetuse sisupõhiseks korraldamiseks

 

Supported Use Cases

Avalik huvirühmade vaheline hoiatus-, häire- ja teavitamisteenused

Tänane hoiatus- ja ohutusjuhtimise & süsteemide tööriistavalik on keeruline ja ei ole koostalitlusvõimeline: • Mitte täielikult digitaalne teabevahetus, näiteks esmareageerivate organisatsioonide vahel, aeglustab teabe levikut • (sireenid, ringhäälinguteenused jne) ei saa piirata teavitustegevust, näiteks geograafilise asukohapõhise huvirühmale • Elanikkonna teavitamine on ebapiisavalt digitaliseeritud, aeglane ja hetkel sihtrühmadele ebapiisavalt keskendunud : AIT Public Safety Hub + CrowdAlerter (teavitamisteenused) Teenused • Elanikkonna geoviidatud hoiatus ja &häiresüsteem • Laiendatav mitme kanaliga hoiatussüsteem, sh AIT-i ohutusrakendus ja SMS-i või kohandatud ohutuse sidekanalite keskus • Isoleeritud ohutusteabesüsteemide sidumine (standardsed protokollid nagu CAP, MIP või pärandsüsteemi mähised) • Aadresside eraldusvõime (DNS-i sarnane) koos objekti identifikaatoritega

Related CM functions

Sujuv infovahetus juhtimissüsteemide vahel

Praegune olukord: Kriisiohjesüsteemid - hoiatamis- ja häirerakendused - ei ole tehnoloogiamaastikuga tänapäeval (täielikult) integreeritud. Kuid kõigi kriisi- ja katastroofide ohjamisega seotud süsteemide koostalitlusvõime on hädavajalik eeltingimus vahejuhtumite tekkimisel kahjustuste ja kadude minimeerimiseks. : Avaliku ohutuse teabekeskuse platvorm AIT võimaldab sujuvat infovahetust erinevate organisatsioonide käsu- ja juhtimissüsteemide vahel (nii kaitseväe kui ka tsiviil IT süsteemide vahel). Nii parandab PSH katastroofide tõhusaks juhtimiseks teenuste, organisatsioonide ja kodanike koostööd. Funktsioonid: •Formaadid & Standardid - CAP koos Austria profiiliga CAP-AT (autor AIT) - EMSI taktikalise teabe vahetamiseks - Mähis pärandsüsteemidele - Pidev laiendamine suurema hulga vahetusvormingutega, nt taktikalise teabe jaoks • OID-A adresseerimine ja&marsruutimine - Avalik CAP Avalikud teated - Private CAP: Piiratud-/privaatsõnumid, nt Euroopa ametivõimudele •Sõnumi protokoll •Mitu töörežiimi: sõltumatust kuni täielikult koostööle põhinevate operatsioonideni •Vastupidavus: Integreeritud rikkeohutus võrgu infrastruktuuri elementide rikke vastu

Related CM functions

Infovahetus juhtimissüsteemide vahel
Illustrations
AIT PSH - Federated Deployment: PSH arvestab topoloogiliste ja organisatoorsete rakenduse vajadustega (sh turvaline võrgu läbimine)
AIT PSH - Resilience: Silmvõrgu laadne tuum ühendab kõrge vastupidavuse kesksüsteemide mugavusega
AIT avaliku ohutuse platvormi kasutusjuhtumid: Integreeritud infrastruktuur taktikalise teabe ja hoiatuste edastamiseks
Kriisiohje organisatsioonide taktikalise teabe omavahel vahetamise näited (kuvatõmmis)
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.